ATEX M-certificering Ex 014

 • ATEX
 • Mechanisch
 • Ontstekingsanalyse

De training ATEX M-certificering Ex 014 behandelt alles wat je moet weten over het certificeren van mechanische apparatuur en installaties volgens de ATEX 114 richtlijn en de ISO 80079-36/-37 normen.
We behandelen uitgebreid de ontstekingsanalyse (IHA = ignition hazard analysis), dit is het belangrijkste onderdeel van de certificering. We gebruiken de methodiek zoals beschreven in de EN 15198 of de ISO 80079-36. We laten aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe je deze beoordeling kunt doen, zodat je uiteindelijk ook zelf een analyse kunt maken.
De training ATEX M-certificering Ex 014 gaat in op de eisen die gesteld worden aan een fabrikant om ATEX gecertificeerde mechanische apparatuur op de markt te mogen brengen.
Deze cursus geven we als blended learning: een combinatie van zelfstudie via video + online meetingen via Teams.

Wat leer je

 • ATEX wet- en regelgeving (ATEX 114 en Warenwet explosieveilige apparatuur).
 • Verplichtingen van fabrikant/importeur/distributeur (eigen bouw).
 • Definities van mechanische apparatuur en uitzonderingen op de ATEX 114 richtlijn.
 • Samenstellen en installaties, zoals pompsets, procesinstallaties, etc.
 • Apparatuur met alleen inwendige zones (wel of niet ATEX 114).
 • Conformiteitsprocedures voor apparaten, componenten en autonome beveiligingssystemen.
 • EU-type onderzoek door een aangemelde instantie (NoBo).
 • Interne fabricagecontrole en opsturen technisch dossier.
 • Kwaliteitsborging.
 • Documentatie.
 • Technisch dossier.
 • Toepassen van de ISO 80079-36/-37.
 • Opstellen van ontstekingsanalyse

Praktische details

Deze cursus wordt gegeven als blended learning: je volgt zelfstandig en in eigen tijd de (video)lessen via onze online leeromgeving. Daarnaast zijn er een aantal contactmomenten via Teams, hier kun je al je vragen stellen en leggen we ook belangrijke zaken nog eens uit.
Tijdens de cursus oefen je met het maken van een ontstekingsanalyse.
Bij de cursus ontvang je een uitgebreid lesboek als PDF.

De tijdsbesteding bedraagt ongeveer 24- 32 uur.

Bijeenkomsten

 • Er zijn meerder online bijeenkomsten via Teams, zie cursusdata.
 • Aan het einde van de cursus is ook een proefexamen opgenomen.

Locatie

Online via Microsoft Teams

In-company

Deze cursus kan ook als incompany training worden ingepland. Hierbij plannen we 4 online Teams momenten in overleg in. Voor de kosten stellen we dan een offerte op. Mails ons hierover en geef het aantal deelnemers op en de gewenste planning.

Programma

  • ATEX 153 wetgeving
  • ATEX 153 richtlijn
  • Definities van ATEX zones
  • Eigenschappen van brandbare gassen, vloeistoffen, nevels en dampen
  • Eigenschappen van brandbare poeders
  • Gasgroepen, T-klassen, stofgroepen, “T-klassen bij stof”
  • ATEX 114 wetgeving
  • ATEX 114 richtlijn (ATEX 95 = oude aanduiding)
  • Definities van ATEX apparatuur, apparaat, beveiligingssysteem, component, onderdeel
  • Inwendige zones / uitwendige zones in relatie tot ATEX certificering
  • Samenstellen en installaties (ATEX 114 guide)
  • Conformiteitsprocedures
  • Toepassen van de essentiële eisen uit de ATEX 114 richtlijn
  • Categorieën en Equipment Protection Level
  • Verantwoordelijkheden fabrikant en eindgebruiker
  • Reparaties en wijzigingen aan mechanische apparatuur
  • Importeren van ATEX mechanische apparatuur (binnen en buiten EU)
  • Geharmoniseerde normen
  • Het belang van normen in het kader van ATEX
  • Betekenis van de geharmoniseerde normen
  • Welke normen zijn van toepassing in het kader van ATEX 114 voor mechanische apparatuur
  • Voorschriften uit de ISO 80079-36/-37
  • Beschermingswijzen c b k
  • Markering van mechanische apparatuur / Ex h
  • Ontstekingsanalyse
  • Overzicht van en toelichting op de 13 ontstekingsbronnen
  • Praktijkoefening ontstekingsanalyse van een mechanisch apparaat
  • Ontstekingsanalyse en maatregelen
  • Voorbeelden van ontstekingsanalyses
  • Bewaking van ontstekingsbronnen (PL/SIL)
  • Constructieve veiligheid
  • Vloeistofvulling
  • Drukvaste bouwwijze bij mechanische apparatuur
  • Inhoud en opstellen van technische dossier
  • ATEX certificaten
  • Overzicht van certificaten (EU-typecertificaat / EU-conformiteitsverklaring / kwaliteitsborging)
  • Andere (niet ATEX) certificaten
  • Geldigheid van een certificaat
  • Proefexamen