Al onze open schrijvingen vinden tot 31 december 2021 online via live videoverbinding plaats. Lees meer over hoe dat in zijn werk gaat in onze veelgestelde vragen.

Certificeren van mechanische apparatuur volgens ATEX 114

De training ATEX M-certificering Ex 014 gaat in op de eisen die gesteld worden aan een fabrikant om ATEX gecertificeerde apparatuur op de markt te mogen brengen.

De training behandelt alles wat je moet weten over het certificeren van mechanische apparatuur volgens de ATEX 114 richtlijn en de ISO 80079-36/-37 normen.

Wanneer mechanische apparatuur op de markt wordt gebracht of voor eigen gebruik is vervaardigd en in gebruik genomen, dient dit te voldoen aan de ATEX 114 richtlijn, wanneer deze apparatuur geschikt moet zijn voor gebruik in gebieden met explosiegevaar.

Voor wie is de ATEX cursus Ex 014 bedoeld?

De Ex 014 training is met name bedoeld voor medewerkers die te maken krijgen met CE en ATEX certificeringen van mechanische apparatuur. Ieder bedrijf dat machines verkoopt of zelf maakt voor gebruik in Ex-zones krijgt te maken met de ATEX 114 certificering. De training is o.a. bedoeld voor fabrikanten, ontwerpers, importeurs, distributeurs, inkopers van ATEX-mechanical equipment. Maak je machines voor eigen gebruik in explosiegevaarlijke zones, dan dien je deze machines ook zelf te certificeren, ook daarvoor is deze training geschikt.

Moet je ontstekingsanalyses maken in het kader van een explosieveiligheidsdocument, dus van ATEX zones bepalen welke ontstekingsbronnen relevant zijn, dan kun je beter de ATEX ontstekingsanalyse Ex 016 volgen.

Onderwerpen die tijdens deze cursus worden behandeld

 • ATEX wet- en regelgeving (ATEX 114 en warenwet explosieveilige apparatuur)
 • Verplichtingen van fabrikant/importeur/distributeur (eigen bouw)
 • Definities van mechanische apparatuur en uitzonderingen op de ATEX 114 richtlijn
 • Samenstellen en installaties
 • Apparatuur met alleen inwendige zones (wel of niet ATEX 114)
 • Conformiteitsprocedures voor apparaten, componenten en autonome beveiligingssystemen
 • EU-type onderzoek door een aangemelde instantie (NoBo)
 • Interne fabricagecontrole en opsturen technisch dossier
 • Kwaliteitsborging
 • Documentatie
 • Technisch dossier
 • Toepassen van de ISO 80079-36/-37
 • Opstellen van ontstekingsanalyse

Zie het volledige programma onder aan deze pagina.

Vooropleiding / kennisniveau

Voor deze training is basiskennis op ATEX Ex 001 niveau vereist.

Duur van de training

De training duurt 2 dagen. Zelfstudie tussen beide cursusdagen circa 8 uur.

Bewijs van deelname en examen

Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van deelname. Optioneel kun je een IAB Ex 014 examen bijbestellen. Dit examen is bedoeld om aan te kunnen tonen dat er voldoende kennis aanwezig is rondom het certificeren van ATEX mechanische apparatuur. Dit examen valt buiten de scope van IECEx 05. De eindtermen voor dit examen zijn door ons zelf bepaald en vastgelegd in ons examensysteem. Met het examen voldoe je aan de eisen van het Warenwetbesluit Explosieveilig materieel (NL) of het Koninklijk Besluit (BE). Het examen bestaat uit een theorie-examen met multiple-choice en open vragen. Het examen wordt volledig (inclusief praktijk) online afgenomen.

Bij de klassikale incompany trainingen wordt het examen op bedrijfslocatie afgenomen.

Combinaties met andere trainingen

De training ATEX Ex 014 wordt met korting aangeboden als combinatie met de Ex 001 basistraining. De korting wordt bij het bestellen van beide trainingen automatisch bij het afrekenen verwerkt.

Beschikbare lesvormen

 • Online livestream
 • E-learning
 • In company online
 • In company op locatie (NL/BE)

Wat zijn de verschillen tussen de verschillende lesvormen?

Incompany

Deze training kan ook incompany worden gegeven. Vraag hier een offerte aan om deze training incompany uit te laten voeren.

Beschrijving

ATEX M-certificering Ex 014 – certificeren van mechanische apparatuur volgens ATEX 114

De training ATEX M-certificering Ex 014 behandelt alles wat je moet weten over het certificeren van mechanische apparatuur dat geschikt moet zijn voor ATEX zones.

Sinds oktober 2019 dient mechanische apparatuur te voldoen aan de ISO 80079-36/-37 normen. Dit zijn de vervangers van de EN 13463 normen.

Het toepassen van de nieuwe normen is te herkennen aan de zogenaamde Ex h markering op de apparatuur. Dus alle mechanische apparatuur, dat na oktober 2019 voor het eerst in de handel wordt gebracht, dient te voldoen aan deze nieuwe normen. Uiteraard mag apparatuur dat nog op voorraad ligt voldoen aan de EN 13463 normen.

Voor mechanische apparatuur mag de fabrikant in veel situaties de zogenaamde interne fabricagecontrole toepassen, ofwel zelfcertificering. Voor categorie 2 apparatuur dient een technisch dossier naar een Notified Body te worden gestuurd en voor categorie 1 apparatuur dient een EU typeonderzoek te worden gedaan door een NoBo.
Tijdens de training leggen we uit hoe een technisch dossier moet worden opgesteld. Daarnaast leggen we de belangrijkste onderdelen nader uit, zoals de ontstekingsanalyse en de gebruikershandleiding.
Tevens behandelen we het maken van een technisch dossier, zodat je dat kunt opsturen naar een Notified Body. Vanuit onze ervaring met de Notified Bodies geven we ook de nodige praktische tips voor een typecertificering voor categorie 1 of EPL Ga / Da.

We behandelen uitgebreid de ontstekingsanalyse (IHA = ignition hazard analysis), dit is het belangrijkste onderdeel van de certificering. We gebruiken de methodiek zoals beschreven in de EN 15198 of de ISO 80079-36. We laten aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe je deze beoordeling kunt doen, zodat je uiteindelijk ook zelf een analyse kunt maken.

Leerdoelen cursus ATEX Ex 014

Leerdoel nr. 1 = het correct certificeren van mechanische apparatuur voor explosiegevaarlijke gebieden.

Na het volgen van de Ex 014 cursus:

 • heb je voldoende kennis rondom het certificeren van mechanische apparatuur volgens ATEX 114.
 • weet je welke route doorlopen moet worden om een apparaat volgens ATEX 114 op de markt te mogen brengen.
 • heb je kennis van de relevante ontstekingsbronnen en kun je een ontstekingsanalyse maken voor mechanische apparatuur.
 • kun je de benodigde documentatie opstellen.
 • heb je inzicht in de te doorlopen certificeringsroute.
 • ken je de verplichtingen voor het inschakelen van een Notified Body, het toepassen van de ISO 80079-36/-37 normen, het opstellen van een ontstekingsanalyse en het samenstellen van een technisch dossier.

Duur van de cursus

De training duurt 2 dagen. Zelfstudie tussen beide cursusdagen circa 8 uur. Tijdens de training behandelen we diverse praktische voorbeelden en opdrachten. Tussen beide cursusdagen kun je zelf aan de slag met de ontstekingsanalyse.

DAG 1

 • Ontvangst met koffie / thee
 • 09.00 – 12.15
  • ATEX 153 wetgeving
   • ATEX 153 richtlijn
   • definities van ATEX zones
   • eigenschappen van brandbare gassen, vloeistoffen, nevels en dampen
   • eigenschappen van brandbare poeders
   • gasgroepen, T-klassen, stofgroepen, “T-klassen bij stof”
  • ATEX 114 wetgeving
   • ATEX 114 richtlijn (ATEX 95 = oude aanduiding)
   • definities van ATEX apparatuur, apparaat, beveiligingssysteem, component, onderdeel (wel of geen inherente ontstekingsbron)
   • inwendige zones / uitwendige zones in relatie tot ATEX certificering
   • samenstellen en installaties (ATEX 114 guide)
   • conformiteitsprocedures
   • toepassen van de essentiële eisen uit de ATEX 114 richtlijn
   • categorieën en Equipment Protection Level
   • verantwoordelijkheden fabrikant en eindgebruiker
   • reparaties en wijzigingen aan mechanische apparatuur
   • importeren van ATEX mechanische apparatuur (binnen en buiten EU)
  • Geharmoniseerde normen
   • het belang van normen in het kader van ATEX
   • betekenis van de geharmoniseerde normen
   • welke normen zijn van toepassing in het kader van ATEX 114 voor mechanische apparatuur
 • 12.15 – 13.15 Lunch
 • 13.15 – 16.30
  • ISO 80079-36/-37
   • voorschriften uit de ISO 80079-36/-37
   • beschermingswijzen c b k
   • markering van mechanische apparatuur / Ex h
  • Ontstekingsanalyse
   • overzicht van de 13 ontstekingsbronnen en toelichting op de ontstekingsbronnen, zoals hete oppervlakken, vlammen en hete gassen, mechanische vonken, elektrische vonken, statische elektriciteit
  • Praktisch voorbeeld
   • maken van een ontstekingsanalyse van een mechanisch apparaat (pomp of schroef of compressor)
 • 16.30 Afsluiting

DAG 2

 • 09.00 – 12.15
  • Inleiding, behandelen van vragen
   • Ontstekingsanalyse en maatregelen
   • vervolg praktijkopdracht
   • voorbeelden van ontstekingsanalyses
   • bewaking van ontstekingsbronnen (PL/SIL)
   • constructieve veiligheid
   • vloeistofvulling
   • drukvaste bouwwijze bij mechanische apparatuur
 • 12.15 – 13.15 Lunch
 • 13.15 – 15.00
  • Technisch dossier
   • inhoud opstellen van technisch dossier
   • uitgebreide risico-analyse
   • gebruikershandleiding
   • typeplaatje
  • Certificaten
   • ATEX certificaten
   • overzicht van certificaten (EU-typecertificaat / EU-conformiteitsverklaring / kwaliteitsborging)
   • andere (niet ATEX) certificaten
   • geldigheid van een certificaat
 • 16.00 – 17.00
  • proefexamen Ex 014
 • Cursusmap met lesboek en opdrachtenboek op papier
 • ATEX achtergrondinformatie digitaal
 • Methode van lesgeven:
  • doornemen lesboek
  • oefeningen
  • praktische oefeningen
  • praktische voorbeelden
  • voorbeelden met checklisten
 • Je ontvangt voorafgaand aan de cursus (meteen op persoonlijk e-mailadres) een uitnodiging met details over de cursus
 • Bewijs van deelname (5 jaar geldig)
 • Cursusplaats: online livestream of incompany
 • De docenten zijn: ir. Andries Brakke en ing. Michiel Bakker

Klassikale training in Appingedam

De klassikale training in Appingedam wordt in verband met de Covid-19 maatregelen niet gegeven tot 1-9-2021.

Online livestream vanuit Appingedam

Online livestream vanuit Appingedam. De livestream wordt verzorgd met professionele camera’s. Je volgt de training vanuit je eigen locatie, bijvoorbeeld je werkplek of thuis. Je hebt een laptop of tablet met webcam nodig om deel te nemen aan de online training.
Tijdens de training is er interactie tussen docent en cursisten en kunnen vragen worden gesteld. Details van praktijkvoorbeelden worden met camera’s goed in beeld gebracht, zo kun je meekijken bij een zonering in ons praktijklokaal. Je beleeft alles mee.
Je ontvangt het cursusboek een aantal dagen voorafgaand aan de cursus via de post en als PDF voorafgaand aan de training. Examen IAB Ex 014 optioneel en apart te bestellen. Zie Examen Ex 014.

E-learning

Je kunt de Ex 014 ook helemaal in je eigen tijd volgen via E-learning (binnen 1 jaar). Het lesmateriaal is digitaal en wordt via internet in eigen tijd doorlopen. Optioneel kun je ook de cursusmap er bij bestellen.
De cursus is volledig digitaal. Naast het lesmateriaal bevat de E-learning ook oefeningen en vragen. Examen IAB Ex 014 optioneel en apart te bestellen. Zie Examen Ex 014.
Er zijn supportmomenten via Microsoft Teams beschikbaar, waar je je vragen kunt stellen. Je krijgt hiervoor een link waarbij je zelf een supportmoment kunt inplannen.
Na bestelling krijg je een inlogcode en kun je in eigen tijd de E-learning maken. Op deze manier kun je je goed voorbereiden voor het examen Ex 014.

Incompany klassikaal (NL/BE)

De training wordt op bedrijfslocatie gegeven in Nederland of België. De docent bezoekt het bedrijf en geeft ter plaatse de training ATEX M-certificering Ex 014. De planning van de 2 cursusdagen wordt in overleg afgestemd. De training wordt indien relevant op maat gemaakt, waarbij eigen vragen en situaties aan de orde komen.
Ter voorbereiding is het wenselijk om specifieke informatie te ontvangen van de mechanische apparatuur en vragen of wensen. Specifieke informatie voor maatwerk dienen we uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de cursus te ontvangen.
De prijs is all-in en omvat maatwerk, reiskosten, cursusmaterialen en bewijs van deelname. Max. aantal deelnemers 12. Examen IAB ATEX 014 optioneel en apart te bestellen. Het examen wordt op bedrijfslocatie klassikaal afgenomen door de examinator. Zie Examen Ex 014.

Vraag hier een offerte aan voor deze incompany training en ontvang deze in je mailbox.

Incompany online livestream klassikaal (NL/BE)

Online livestream vanuit Appingedam. De livestream wordt verzorgd met professionele camera’s. Alleen voor deelnemers incompany. Vanuit onze eigen cursuslocatie volgen de deelnemers online de training. De deelnemers kijken klassikaal naar de livestream via groot scherm of beamer incompany. Tijdens de training is er interactie tussen docent en cursisten en kunnen vragen worden gesteld. Details van praktijkvoorbeelden worden met camera’s goed in beeld gebracht. Je beleeft alles mee. De training wordt indien relevant op maat gemaakt, waarbij eigen vragen en situaties aan de orde komen. Ter voorbereiding is het wenselijk om specifieke informatie te ontvangen van de mechanische apparatuur en vragen of wensen. Specifieke informatie voor maatwerk dienen we uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de cursus te ontvangen. Benodigd: groot scherm of beamer om de live-stream te projecteren, computer + webcam + geluid, internet, Microsoft Teams. De cursusboeken worden voorafgaand aan de cursus naar 1 centraal adres gestuurd. Tevens wordt het lesmateriaal digitaal verstuurd (PDF). Examen IAB ATEX 014 optioneel en apart te bestellen. Zie Examen Ex 014. Het Examen wordt op 1 moment binnen 2 weken na de cursus afgenomen.

Vraag hier een offerte aan voor deze incompany training en ontvang deze in je mailbox.

Incompany online livestream individueel (NL/BE)

Online livestream vanuit Appingedam. De livestream wordt verzorgd met professionele camera’s. Alleen voor deelnemers incompany. Vanuit onze eigen cursuslocatie volgen de deelnemers online de training. De deelnemer heeft een laptop met webcam om deel te nemen aan de online training. De deelnemer kan de livestream volgen vanuit zijn eigen werkplek of in het bedrijf of waar ook ter wereld, mits internetverbinding aanwezig. Tijdens de training is er interactie tussen docent en cursisten en kunnen vragen worden gesteld. Details van praktijkvoorbeelden worden met camera’s goed in beeld gebracht. Je beleeft alles mee. De training wordt indien relevant op maat gemaakt, waarbij eigen vragen en situaties aan de orde komen. Ter voorbereiding is het wenselijk om specifieke informatie te ontvangen van de mechanische apparatuur en vragen of wensen. Specifieke informatie voor maatwerk dienen we uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de cursus te ontvangen. De cursusboeken worden voorafgaand aan de cursus naar 1 centraal adres gestuurd. Intern dienen de lesboeken naar de individuele deelnemers te worden verstuurd. Tevens wordt het lesmateriaal digitaal verstuurd (PDF). Examen IAB ATEX 014 optioneel en apart te bestellen. Zie Examen Ex 014.

Vraag hier een offerte aan voor deze incompany training en ontvang deze in je mailbox.

Incompany E-learning (NL/BE)

De cursist maakt de E-learning in zijn eigen tijd (max. binnen 2 maanden). Het lesmateriaal is digitaal en wordt via internet in eigen tijd doorlopen. Optioneel kunnen er ook cursusmappen bij worden besteld. Ter voorbereiding is het wenselijk om specifieke informatie te ontvangen van de eigen bedrijfssituatie en vragen of wensen. Dit wordt dan opgenomen in de E-learning.
De cursus is volledig digitaal, naast het lesmateriaal bevat de E-learning ook oefeningen en vragen. Het examen IAB ATEX 014 is optioneel en apart te bestellen. Zie Examen Ex 014.
Er zijn centrale supportmomenten via Microsoft Teams beschikbaar, waarbij de cursisten vragen kunnen stellen. Deze supportmomenten kunnen de cursisten op vooraf geplande data zelf inplannen.
De cursist krijgt een inlogcode en kan in zijn eigen tijd de E-learning maken.
Vraag hier een offerte aan voor deze incompany training en ontvang deze in je mailbox.

Vraag hier een offerte aan voor deze incompany training en ontvang deze in je mailbox.

Online livestream

De training ATEX M-certificering Ex 014 online livestream kost € 980,– excl. BTW, dit is inclusief:

 • 2 dagen online training terwijl deze live wordt gegeven vanuit onze cursuslocatie
 • cursusboek via post verstuurd
 • cursusboek als PDF via email
 • bewijs van deelname

Tijdelijke aanbieding

Bestel in augustus 2020 de training en krijg het examen Ex 014 er gratis bij. Dit wordt automatisch voor je geregeld, je bestelt alleen de training.

E-learning

De E-learning ATEX M-certificering Ex 014 kost € 290,–, excl. BTW, dit is inclusief:

 • E-learning toegang voor 1 jaar
 • supportmomenten via Microsoft Teams
 • bewijs van deelname
 • optioneel bij te bestellen het cursusboek Ex 002 en wordt via post verstuurd voor € 60,– excl. BTW.

Incompany training

Vraag voor incompany trainingen, vraag hier een offerte aan en ontvang deze direct via email.

Op alle onze bestellingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 980,00

Wissen

Cursistgegevens:

 • Wij gebruiken het e-mailadres van de cursist om inhoudelijk over de cursus te communiceren.
 • Wij gebruiken het telefoonnummer van de cursist enkel als contactmiddel indien er een calamiteit is.
 • De cursus vindt online plaats, maar de cursist ontvangt vooraf het lesboek op papier. Geef een adres op waarop de cursist het boek wil ontvangen.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.