CE-Markeringen

Stel je brengt als fabrikant een product op de markt en een paar weken later raakt iemand gewond door het product. Of een heel bedrijf gaat in vlammen op, doordat er een fout in het product zat.

Als fabrikant kun je dan een behoorlijke claim verwachten, om schade en letsel te vergoeden. Ook zal er veel tijd gaan zitten in gerechtelijke procedures.

Een verzekering hiertegen is het maken van een goede risicoanalyse van je product. Dit is niet alleen wettelijk verplicht, maar het beschermt je ook tegen onheil.

In veel gevallen kun je deze risicoanalyse zelf maken en hoef je geen externe consultants of keuringsinstanties in te huren. Dat is wel zo fijn, dat scheelt niet alleen een hoop tijd, maar ook geld. Je kent je product uiteraard zelf ook het beste.

In onze CE-Masterclass leggen we je stap voor stap uit hoe je de veiligheidsbeoordeling van je product maakt.


Bij IAB Ingenieurs geven we diverse opleidingen over CE markeringen.
CE-Masterclass en CE-examens vind je onder ons online cursusaanbod.


Meer informatie over CE-markering
De CE-markering op producten, en machines in het bijzonder, is bedoeld voor het vrije handelsverkeer binnen Europa. Tevens geeft de CE-markering aan dat een product aan alle van toepassing zijnde voorschriften voldoet, wat betreft de van toepassing zijnde CE-richtlijnen.

De voorschriften in de diverse CE-richtlijnen omvatten hoofdzakelijk veiligheidsvoorschriften. Hierop zijn uitzonderingen, denk aan de richtlijn voor ecologisch ontwerp.

Het beoordelen of een product aan de veiligheidseisen van de CE-richtlijn voldoet, is in sommige gevallen geen gemakkelijke zaak, met name wanneer we als beoordelaar zelf gevaren en risico’s moeten gaan inschatten.

Gelukkig zijn er diverse methodieken beschikbaar, waarmee we een goede veiligheidsanalyse kunnen maken van een product.

De richtlijnen en verordeningen (= wetten) waaruit de CE-markering voortkomt bevatten hoofdzakelijk zogenaamde doelvoorschriften.

Voorbeeld: een machine mag geen elektrische risico’s met zich meebrengen. Wat we precies moeten doen om elektrische risico’s te voorkomen, staat niet in de machinerichtlijn omschreven. Dit staat in normen, in dit voorbeeld is dat de NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische installaties voor machines.

Het principe dat de richtlijnen hoofdzakelijk doelvoorschriften bevatten heet de zogenaamde “nieuwe aanpak” of “New Approach”. De concrete zaken staan in allerlei normen omschreven.