ATEX ontstekingsanalyse Ex 016 e-learning

 • ATEX
 • Mechanisch
 • Ontstekingsanalyse

De e-learning ATEX ontstekingsanalyse Ex 016 is een online-training waarin je leert om ontstekingsanalyses te maken in relatie tot explosiegevaar. De ontstekingsanalyses zijn noodzakelijk voor het beoordelen van explosiegevaarlijke gebieden op de aanwezigheid van ontstekingsbronnen. Een dergelijke analyse is verplicht op basis van de Arbowet (NL) of Codex (BE).

Een ontstekingsanalyse is ook noodzakelijk voor apparatuur in gevarenzones, waarvoor nog geen Ex-certificering beschikbaar was. Voor mechanische apparatuur maken we gebruik van de normen, zoals de ISO 80079-36 en -37.

Voor een ontstekingsanalyse worden de 13 ontstekingsbronnen beoordeelt en gaan we na welke van deze ontstekingsbronnen relevant zijn in de gevarenzones.

Ook beoordelen we apparatuur dat tijdelijk moet worden gebruikt in gevarenzones. De NTA 7914 eist een ontstekingsanalyse van dergelijke apparatuur.
Tijdens de cursus gaan we ook praktisch oefenen met het maken van ontstekingsanalyses.

Wat leer je

 • Herkennen van ontstekingsbronnen.
 • Ontstekingsbronnen versus zonering.
 • Principe van ontstekingsanalyse.
 • De aard en energieën van ontstekingsbronnen.
 • Zelf ontstekingsanalyses maken.
 • Beoordelen van gevarenzones op de aanwezigheid van ontstekingsbronnen.
 • Beoordelen van Ex-gecertificeerde apparatuur.
 • Beoordelen van “oude” mechanische en overige apparatuur.
 • Eisen uit de ISO 80079-36/-37 t.a.v bewaking en beveiliging van ontstekingsbronnen.
 • IRA = Ignition Risk Assessment.
 • Aanvullende methode voor ontstekingsanalyse volgens risico-model.
 • Ontstekingsanalyse op tijdelijke arbeidsmiddelen in gevarenzones volgens NTA 7914.

De cursus wordt gegeven in de vorm van een e-learning. Dit betekent dat je zelfstandig en in eigen tijd de training volgt. Iedere les bestaat uit een tekstgedeelte om te lezen en een video met een toelichting. In de cursus zijn diverse oefeningen opgenomen, inclusief uitleg.
Aan het einde van de cursus is een proefexamen. Na het voltooien van de cursus ontvang je een bewijs van deelname. De lesmaterialen bestaan uit een cursusboek (PDF), e-learning, oefeningen, toets en video’s van alle lessen.

Voor wie

Deze training is o.a. bedoeld voor:

 • Opstellers van explosieveiligheidsdocumenten, waarbij de ontstekingsbronnen moeten worden beoordeeld.
 • (Q)HSE medewerkers.
 • ATEX installatieverantwoordelijken.
 • Procestechnologen.
 • Auditors.
 • Veiligheidskundigen.
 • Werkvoorbereiders (in het kader van NTA 7914).
 • Gebruikers van mechanische apparatuur, waarvoor een ontstekingsanalyse van het apparaat moet worden gemaakt.
 • Inspecteurs van mechanische apparatuur in ATEX zones.

Deze cursus is niet bedoeld voor het certificeren van mechanische apparatuur, volg hiervoor de cursus ATEX certificering Ex 014.

Vereisten

Je hebt minimaal kennis van ATEX op niveau Ex 001. Met andere woorden, je moet kennis en inzicht hebben van de basisprincipes van ATEX. Dit kan doordat je al een Ex 001 cursus hebt gevolgd of je hebt al voldoende praktijkervaring met ATEX.

ATEX 114
De ATEX 114 richtlijn (2014/34/EU) is sinds 20 april 2016 van kracht. Dit betekent dat vanaf die datum alle nieuw in de handel gebrachte apparaten en beveiligingssystemen moeten voldoen aan de eisen van de richtlijn 2014/34/EU. De ATEX 114 richtlijn is niet alleen van toepassing op elektrische apparatuur, maar ook op mechanische apparatuur. Kern van deze richtlijn: het maken van een ontstekingsanalyse en/of beoordeling volgens productnormen.

ATEX 153
Daarnaast moet ook op basis van de ATEX 153 (1999/92/EG) richtlijn de mechanische apparatuur in de ATEX zones worden beoordeeld. Dit is met name voor oude apparatuur (voor 2003 in de handel gebracht) van belang. Voor oude apparatuur is een Ex certificering niet verplicht. Wel moeten de ontstekingsbronnen in kaart worden gebracht.

In het explosieveiligheidsdocument zal ook een ontstekingsanalyse van de gevarenzone moeten worden opgenomen. Doorgaans doen we dat per gevarenzone of voor ieder proces waar gevarenzones aanwezig zijn.

Zodra er sprake is van een zonegebied, dienen alle apparaten met een bouwjaar na 2003 en met een potentiële ontstekingsbron te voldoen aan de eisen van ATEX 114 richtlijn. Dit is van grote invloed op met name mechanische apparaten. Pompen, kleppen, mengers, filters, draaisluizen, luchtmotoren, etc. die in een zonegebied worden geplaatst dienen te zijn voorzien van een ATEX Ex certificering (bouwjaar na 2003).

NTA 7914
Indien apparatuur  zonder (de juiste) ATEX certificering moet worden gebruikt in gevarenzones, dan is dat onder speciale voorwaarden, mogelijk in zone 2 of 22. Hiervoor is het echter noodzakelijk om een ontstekingsanalyse te maken. Tijdens de cursus wordt uitgelegd hoe je dat kan doen.

Praktische details

E-learning
Dit is een digitale, schriftelijke cursus waarbij iedere les ook via video wordt uitgelegd. Je volgt de cursus via het online leerplatform in je eigen tijd en tempo. Voor het stellen van vragen heb je de mogelijkheid om onderaan de lessen vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.
Wil je toch belgeleiding bij de cursus of de praktijkdag volgen, bestel dan de ATEX Ex 016 blended learning.

Direct starten
Na aanmelding kun je direct starten met de cursus.
Tevens krijg je toegang tot de online leeromgeving waar extra lesmateriaal staat en kun je oefeningen maken.

Tijdsduur
De cursus bevat bijna 16 uur aan videomateriaal. Inclusief het maken van de oefeningen zal het circa 3-4 dagen cursustijd omvatten. Je doet de cursus volgens je eigen planning.

Bewijs van deelname
Na het voltooien ontvang je een bewijs van deelname in je cursusaccount (5 jaar geldig).

Toegangsduur
Na inschrijven krijg je een jaar toegang tot deze cursus.

Opfriscursus
Zoek je een opfriscursus Ex 016, volg dan deze cursus of de Ex 016 blended-learning.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Examen

Examen
Wil je na de training ook je kennis aantoonbaar maken?
Boek dan het Ex 016 examen. Hiermee voldoe je aan de wetgeving.

Programma

3 blokken - 32 onderdelen
  • Inleiding ATEX ontstekingsanalyse
  • Richtlijn ATEX 114 / 153
  • Verplichting tot het beoordelen van de ontstekingsbronnen
  • 13 verschillende soorten ontstekingsbronnen / EN 1127-1
  • De “geest” van ATEX (ontstekingsbronnen versus zone)
  • Herkennen van de ontstekingsbronnen
  • Oefening herkennen ontstekingsbronnen
  • Principe van de ontstekingsanalyse
  • Eigenschappen van gassen en stoffen in relatie tot de ontstekingsanalyse
  • Beschermingswijze van elektrische en mechanische apparatuur
  • Beoordelen van apparatuur dat Ex gecertificeerd is
  • Beoordelen van apparatuur dat buiten het toepassingsgebied van ATEX valt
  • Beoordelen van “oude” mechanische apparatuur
  • Beoordelen van “overige” apparatuur
  • Ontstekingsanalyse van een praktijksituatie
  • Verdieping in de aard en energieën van diverse ontstekingsbronnen zoals statische elektriciteit, vonkvorming
  • Aanvullende methode voor ontstekingsanalyse volgens risico-model / IRA = Ignition Risk Assessment
  • Zelf oefenen van ontstekingsanalyse aan de hand van praktijkvoorbeelden
  • Eisen uit de ISO 80079-36/-37 normen
  • Mechanical seals en beveiligingen
  • Constructieve veiligheid
  • Bewaking van ontstekingsbronnen en eisen die hieraan worden gesteld (IPL / SIL / PL)
  • Vloeistofvulling / onderdompeling
  • Demonstratie vonkvorming (video)
  • Demonstratie demontage pompen met askoppeling en/of magneetkoppeling (video)
  • Ontstekingsanalyse van tijdelijke apparatuur in een gevarenzone (NTA 7914)
  • Oefening ontstekingsanalyse transportschroef
  • De gevaren van hot work
  • Ontstekingsanalyse van een roerwerk
  • Ontstekingsanalyse menger
  • Ontstekingsanalyse en werkvergunning verstrekken
  • Proefexamen