ATEX M-certificering Ex 014 (elearning)

 • ATEX
 • Mechanisch
 • Ontstekingsanalyse

Deze cursus geven we ook als blended learning: een combinatie van zelfstudie via video + wekelijks live docentcontact.

De training ATEX M-certificering Ex 014 behandelt alles wat je moet weten over het certificeren van mechanische apparatuur volgens de ATEX 114 richtlijn en de ISO 80079-36/-37 normen.

We behandelen uitgebreid de ontstekingsanalyse (IHA = ignition hazard analysis), dit is het belangrijkste onderdeel van de certificering. We gebruiken de methodiek zoals beschreven in de EN 15198 of de ISO 80079-36. We laten aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe je deze beoordeling kunt doen, zodat je uiteindelijk ook zelf een analyse kunt maken.

De training ATEX M-certificering Ex 014 gaat in op de eisen die gesteld worden aan een fabrikant om ATEX gecertificeerde apparatuur op de markt te mogen brengen.

 

Wat leer je

 • ATEX wet- en regelgeving (ATEX 114 en warenwet explosieveilige apparatuur).
 • Verplichtingen van fabrikant/importeur/distributeur (eigen bouw).
 • Definities van mechanische apparatuur en uitzonderingen op de ATEX 114 richtlijn.
 • Samenstellen en installaties.
 • Apparatuur met alleen inwendige zones (wel of niet ATEX 114).
 • Conformiteitsprocedures voor apparaten, componenten en autonome beveiligingssystemen.
 • EU-type onderzoek door een aangemelde instantie (NoBo).
 • Interne fabricagecontrole en opsturen technisch dossier.
 • Kwaliteitsborging.
 • Documentatie.
 • Technisch dossier.
 • Toepassen van de ISO 80079-36/-37.
 • Opstellen van ontstekingsanalyse

Voor wie

De Ex 014 training is met name bedoeld voor medewerkers die te maken krijgen met CE en ATEX certificeringen van mechanische apparatuur. Ieder bedrijf dat machines verkoopt of zelf maakt voor gebruik in Ex-zones krijgt te maken met de ATEX 114 certificering. De training is o.a. bedoeld voor fabrikanten, ontwerpers, importeurs, distributeurs, inkopers van ATEX-mechanical equipment. Maak je machines voor eigen gebruik in explosiegevaarlijke zones, dan dien je deze machines ook zelf te certificeren, ook daarvoor is deze training geschikt.

Moet je ontstekingsanalyses maken in het kader van een explosieveiligheidsdocument, dus van ATEX zones bepalen welke ontstekingsbronnen relevant zijn, dan kun je beter de ATEX ontstekingsanalyse Ex 016 volgen.

Vereisten

Om deze cursus met succes te kunnen volgen, dient er als basis werktuigbouwkundige kennis / kennis van machinebouw aanwezig te zijn. Ofwel door opleiding, ofwel door in de praktijk opgedane kennisvergaring.

Voor deze training is basiskennis op ATEX Ex 001 niveau vereist. Met andere woorden, je moet kennis en inzicht hebben van de basisprincipes van ATEX. Dit kan doordat je al een Ex 001 cursus hebt gevolgd of je hebt al voldoende praktijkervaring met ATEX. Ook dien je voldoende inzicht te hebben in zonering. Dit kan door het volgen van de cursus ATEX zonering Ex 002, of door praktijkervaring.

 

Praktische details

De tijdsbesteding bedraagt ongeveer 16 uur totaal. Je kunt de cursus volgen wanneer je wilt. Aan de hand van video’s en opdrachten + uitwerkingen maak je zelf de lessen van deze cursus.

Extra informatie

Sinds oktober 2019 dient mechanische apparatuur te voldoen aan de ISO 80079-36/-37 normen. Dit zijn de vervangers van de EN 13463 normen.

Wanneer mechanische apparatuur op de markt wordt gebracht of voor eigen gebruik is vervaardigd en in gebruik genomen, dient dit te voldoen aan de ATEX 114 richtlijn, wanneer deze apparatuur geschikt moet zijn voor gebruik in gebieden met explosiegevaar.

Het toepassen van de nieuwe normen is te herkennen aan de zogenaamde Ex h markering op de apparatuur. Dus alle mechanische apparatuur, die na oktober 2019 voor het eerst in de handel wordt gebracht, dient te voldoen aan deze nieuwe normen. Uiteraard mag apparatuur die nog op voorraad ligt voldoen aan de EN 13463 normen.

Voor mechanische apparatuur mag de fabrikant in veel situaties de zogenaamde interne fabricagecontrole toepassen, ofwel zelfcertificering. Voor categorie 2 apparatuur dient een technisch dossier naar een Notified Body te worden gestuurd en voor categorie 1 apparatuur dient een EU-typeonderzoek te worden gedaan door een NoBo.

Tijdens de training leggen we uit hoe een technisch dossier moet worden opgesteld. Daarnaast leggen we de belangrijkste onderdelen van dit dossier nader uit, zoals de ontstekingsanalyse en de gebruikershandleiding.

Tevens behandelen we het maken van een technisch dossier, zodat je dat kunt opsturen naar een Notified Body. Vanuit onze ervaring met de Notified Bodies geven we ook de nodige praktische tips voor een typecertificering voor categorie 1 of EPL Ga / Da.

We behandelen uitgebreid de ontstekingsanalyse (IHA = ignition hazard analysis), dit is het belangrijkste onderdeel van de certificering. We gebruiken de methodiek zoals beschreven in de EN 15198 of de ISO 80079-36. We laten aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe je deze beoordeling kunt doen, zodat je uiteindelijk ook zelf een analyse kunt maken.

Programma

4 blokken - 39 onderdelen
  • ATEX 153 wetgeving
  • ATEX 153 richtlijn
  • Definities van ATEX zones
  • Eigenschappen van brandbare gassen, vloeistoffen, nevels en dampen
  • Eigenschappen van brandbare poeders
  • Gasgroepen, T-klassen, stofgroepen, “T-klassen bij stof”
  • ATEX 114 wetgeving
  • ATEX 114 richtlijn (ATEX 95 = oude aanduiding)
  • Definities van ATEX apparatuur, apparaat, beveiligingssysteem, component, onderdeel
  • Inwendige zones / uitwendige zones in relatie tot ATEX certificering
  • Samenstellen en installaties (ATEX 114 guide)
  • Conformiteitsprocedures
  • Toepassen van de essentiële eisen uit de ATEX 114 richtlijn
  • Categorieën en Equipment Protection Level
  • Verantwoordelijkheden fabrikant en eindgebruiker
  • Reparaties en wijzigingen aan mechanische apparatuur
  • Importeren van ATEX mechanische apparatuur (binnen en buiten EU)
  • Geharmoniseerde normen
  • Het belang van normen in het kader van ATEX
  • Betekenis van de geharmoniseerde normen
  • Welke normen zijn van toepassing in het kader van ATEX 114 voor mechanische apparatuur
  • Voorschriften uit de ISO 80079-36/-37
  • Beschermingswijzen c b k
  • Markering van mechanische apparatuur / Ex h
  • Ontstekingsanalyse
  • Overzicht van en toelichting op de 13 ontstekingsbronnen
  • Praktijkoefening ontstekingsanalyse van een mechanisch apparaat
  • Ontstekingsanalyse en maatregelen
  • Voorbeelden van ontstekingsanalyses
  • Bewaking van ontstekingsbronnen (PL/SIL)
  • Constructieve veiligheid
  • Vloeistofvulling
  • Drukvaste bouwwijze bij mechanische apparatuur
  • Inhoud en opstellen van technische dossier
  • ATEX certificaten
  • Overzicht van certificaten (EU-typecertificaat / EU-conformiteitsverklaring / kwaliteitsborging)
  • Andere (niet ATEX) certificaten
  • Geldigheid van een certificaat
  • Proefexamen