Algemene voorwaarden

  • Indien u zich aanmeld voor een cursus bij IAB Ingenieurs BV, gaat u akkoord met de algemene cursusvoorwaarden. Deelname geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.
  • Ondanks alle voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen is de organisatie niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit opgave en/of deelname aan deze training.
  • Het is zonder toestemming niet toegestaan om foto-, geluids- of filmopnames te maken tijdens de cursus.
  • Het is zonder toestemming niet toegestaan om gegevens van mede-cursisten te publiceren of openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.
  • Voor aanvang van de training ontvangt u een bevestiging met nadere gegevens.
  • Direct na uw bestelling ontvangt u de factuur, deze dient binnen 30 dagen, maar in ieder geval voor de eerste cursusdag te worden voldaan.
  • Het kan voorkomen dat u bij nader inzien niet op de door u gekozen data naar de cursus kunt komen. Een wijziging geldt in feite als een annulering. Daarom gelden de volgende voorwaarden: U kunt uw cursusdata tot 3 weken van te voren wijzigen naar een ander cursusmoment. Dit dient u schriftelijk door te geven aan cursusadministratie@iab-ingenieurs.nl. Aan het wijzigen zijn administratiekosten verbonden. Deze bedragen € 100,- exclusief btw per wijziging, per keer. Indien u binnen 3 weken voorafgaand aan de cursus nog wilt wijzigen naar een ander cursusmoment, dan zijn wij genoodzaakt de volledige cursuskosten in rekening te brengen, zonder daarvoor een tegenprestatie te hoeven leveren. U kunt wel een eventuele collega naar de cursus op de reeds geboekte data sturen. Dan brengen wij enkel € 100,- administratiekosten in rekening.
  • De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma van de training te wijzigen of te annuleren indien de omstandigheden dit eisen.
  • Voorts zijn tevens de leveringsvoorwaarden DNR (PDF) 2011 van toepassing.