Algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op cursussen, trainingen, examens en opleidingen, incl. online trainingen via Teams of Zoom, e-learningen, blended learningen en lesmaterialen, hierna in zijn algemeenheid als cursus benoemd. Eventuele adviezen in het kader van cursussen vallen ook onder deze algemene voorwaarden.
 • Indien je een bestelling plaatst voor een cursus bij IAB Ingenieurs BV en/of deelneemt aan een cursus van IAB Ingenieurs BV, gaat je akkoord met de algemene voorwaarden. Deelname geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 • Na de bevestiging van een bestelling van een cursus wordt binnen enkele werkdagen een factuur verzonden. Deze dient binnen 30 dagen te worden voldaan.
 • Door een bestelling te plaatsen voor een cursus is deze definitief en betalingsplichtig. Aan de cursus is een e-learning en lesmateriaal gekoppeld waarbij je direct toegang krijgt en cursusmaterialen kunt downloaden en gebruiken.
 • Ondanks alle voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen is de organisatie niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit opgave en/of deelname aan een cursus.
 • Aan adviezen of tips die tijdens een cursus worden verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Deelname aan een cursus geeft geen verplichting tot het geven van adviezen.
 • Het is zonder toestemming niet toegestaan om foto-, geluids- of filmopnames te maken van of tijdens een cursus.
 • Het is zonder toestemming niet toegestaan om gegevens van mede-cursisten te publiceren of openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.
 • De vergaderingen via Teams of Zoom worden in de meeste gevallen opgenomen en door deel te nemen aan de vergadering ga je hiermee akkoord. Aan deze opnames kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Het kan voorkomen dat je bij nader inzien niet kan deelnemen aan de cursus. Er zijn dan de volgende mogelijkheden:
  • Je kunt de cursusdatum tot 3 weken voor de start van de cursus wijzigen naar een ander cursusmoment, indien deze beschikbaar is. Dit dient je schriftelijk door te geven aan cursusadministratie@iab-ingenieurs.nl. Aan het wijzigen zijn administratiekosten verbonden. Deze bedragen € 150,- exclusief btw per wijziging. Indien er geen ander cursusmoment beschikbaar is en binnen 1 jaar ook niet beschikbaar komt, dan worden de volledige cursuskosten in rekening gebracht, zonder daarvoor een tegenprestatie te hoeven leveren.
  • Tot 3 weken voor de start van de cursus kun je je laten vervangen door een collega. Dit dien je schriftelijk door te geven aan cursusadministratie@iab-ingenieurs.nl. Hiervoor worden € 300,- exclusief btw aan administratiekosten in rekening gebracht. Het account van de oorspronkelijke deelnemer wordt gewijzigd en voor de nieuwe collega wordt een nieuw account aangemaakt.
  • Binnen 3 weken voor de start van de cursus zijn er geen wijzigingen meer mogelijk en worden de volledige cursuskosten in rekening gebracht
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma van de training te wijzigen of te annuleren indien de omstandigheden dit eisen. Aan een annulering van een training kunnen geen rechten worden ontleend, indien van toepassing wordt een betaling per omgaande gecrediteerd.
 • Aanvullend zijn de leveringsvoorwaarden DNR (PDF) 2011 van toepassing. Deze kunnen hier worden gedownload.
 • Voor het gebruik van lesmateriaal zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • Het cursusmateriaal is met grote zorg samengesteld om accuraat en nuttig te zijn. Desondanks kunnen fouten of onvolledigheden voorkomen. De auteurs en uitgevers van dit materiaal aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of schade ontstaan door het gebruik van het cursusmateriaal.
  • De informatie en adviezen in cursusboeken of e-learningen zijn bedoeld voor educatieve doeleinden en vormen geen vervanging voor professioneel advies of specifieke situaties. Het gebruik van de inhoud van lesboeken of e-learningen is voor eigen risico van de lezer.
  • Externe links en verwijzingen naar andere bronnen en de inhoud hiervan vallen buiten de verantwoordelijkheid van IAB Ingenieurs BV.
  • De auteurs behouden alle rechten voor op de inhoud van het cursusmateriaal. Niets uit cursusuitgaven of e-learningen mag worden verveelvoudigd of gescand of opgenomen en openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
  • De cursist mag enkel de cursusbestanden opslaan en gebruiken op een eigen computer, tablet of smartphone.
  • Door gebruik te maken van cursusmateriaal stemt de lezer of kijker in met de voorwaarden en disclaimers zoals op deze pagina vermeld.
 • Bij diverse cursussen worden ook examens aangeboden. Het volgen van een cursus geeft geen verplichting tot het aanbieden van examens.
 • Certificaten van examens of bewijzen van deelname aan cursussen hebben doorgaans een geldigheidsduur van 5 jaar. Na het verstrijken van de geldigheidsduur kan een nieuw examen worden gedaan of een nieuwe training worden gevolgd indien deze wordt aangeboden. IAB Ingenieurs BV kan niet verplicht worden gesteld tot het aanbieden van examens en trainingen indien de geldigheidsduur van een certificaat of bewijs van deelname is verlopen.
 • Over de uitslag van examens kan niet worden gecorrespondeerd en zijn er geen rechten tot inzage.
 • De Algemene Voorwaarden van IAB Ingenieurs kunnen niet worden uitgesloten. Het toepasselijk verklaren van eigen leveringsvoorwaarden van de besteller of cursist is niet mogelijk. Door het plaatsen van een bestelling en/of het inschrijven van een cursist ga je akkoord met de voorwaarden van IAB Ingenieurs BV.