ATEX Organisatorische maatregelen

 • ATEX
 • Gas
 • Stof

Bij de cursus ATEX organisatorische maatregelen leer je hoe je deze kunt gaan opzetten in je eigen organisatie. Aangezien ieder bedrijf zijn eigen regels en voorschriften kent, kan deze e-learning dan ook geen volledig en eenduidig model geven. Veel zaken zul je vorm moeten geven in relatie tot je eigen bedrijfssituatie.

We behandelen in deze e-learning organisatorische maatregelen voor gas- als ook voor stofexplosiegevaar. We stellen twee modellen (gas en stof) beschikbaar die je voor je eigen bedrijf nader moet gaan invullen.

Praktische details

Indien er op de arbeidsplaats een potentieel explosierisico bestaat, dan volgen daaruit ook eisen aan de arbeidsorganisatie. Globaal gezien kan worden gesteld, dat zodra er sprake is van ATEX zoneringen, er ook organisatorische maatregelen moeten worden genomen. Echter ook zonder ATEX zones, kan er sprake zijn van explosierisico’s. Denk aan situaties buiten de zogenaamde atmosferische omstandigheden, formeel is ATEX dan niet van toepassing, terwijl er toch een explosierisico aanwezig is.

ATEX zones zijn gevaarlijke gebieden of ook wel gevarenzones genoemd met de kans op expolsiegevaar. Het indelen van ATEX zones kan worden uitgevoerd met de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 7910, deel 1 voor gas en deel 2 voor stof.

Organisatorische maatregelen dienen altijd in combinatie met de nodige technische maatregelen te worden genomen. In de praktijk kan door de combinatie van technische en organisatorische maatregelen ter bescherming tegen explosiegevaar een veilige arbeidsomgeving gecreëerd worden.

Installaties en apparatuur dienen door inspectie, onderhoud, reiniging en reparatie in een veilige staat te worden gehouden. De bijbehorende werkzaamheden dienen dan ook organisatorisch te worden vastgelegd.

Inhoud van de cursus ATEX Organisatorische maatregelen

 • hoofdstuk 1 Opbouw van de cursus en inleiding
 • hoofdstuk 2 ATEX werkinstructies
 • hoofdstuk 3 ATEX training en competenties van werknemers
 • hoofdstuk 4 Werkvergunningen
 • hoofdstuk 5 Werkzaamheden uitvoeren in ATEX zones
 • hoofdstuk 6 Inspectie en controle in ATEX zones
 • hoofdstuk 7 Markering van de ATEX zones
 • hoofdstuk 8 Coördinatieverplichting
 • Examen