ATEX Explosiebeveiligingssystemen

 • ATEX

Deze e-learning training gaat in op het toepassen van explosiebeveiligingssystemen in het kader van stofexplosiegevaar. Je leert welke systemen er zijn en hoe deze zich verhouden tot de wet en normen.

Wat leer je

 • Inleiding explosiebeveiligingssystemen
 • Ontstekingsbronnen en explosiebeveiligingssystemen
 • Stofeigenschappen en -karakteristieken
 • Deflagratie en detonatie
 • Overzicht maatregelen explosiebescherming
 • Wetgeving en normen
 • Explosiedrukvaste bouwwijze
 • Explosiedrukontlasting
 • Explosie-ontkoppeling
 • Inertisering

Voor wie

Deze elearning is interessant voor iedereen die met stofexplosiegevaar te maken heeft.

Vereisten

Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist.

Praktische details

Deze e-learning training gaat in op het toepassen van explosiebeveiligingssystemen in het kader van stofexplosiegevaar. Waarom dan niet bij gasexplosiegevaar? De explosiebeveiligingssystemen die in deze cursus worden behandeld, zijn bedoeld om de schade te beperekn op plaatsen waar explosies zich kunnen voordoen.

Denk bijvoorbeeld aan een maalmolen voor graan. In deze maalmolen is fijn verdeeld stof aanwezig, lucht en ook ontstekingsbronnen. Indien een steen tussen het graan zit, zou dit voor vonken kunnen zorgen en als zodanig een explosie kunnen veroorzaken. In dit soort situaties past men vaak explosiebeveiligingssystemen toe.