ATEX Expert Masterclass

 • ATEX
 • TÜV-gecertificeerd

De ATEX Masterclass is de juiste opleiding wanneer je een volledig explosieveiligheidsdocument moet gaan opstellen of moet gaan beheren. Tevens is het de juiste opleiding wanneer je een competent gesprekspartner wilt zijn van externe consultants of auditoren op ATEX gebied.

De cursus ATEX Expert Masterclass is de meest uitgebreide en praktijkgerichte ATEX opleiding van Nederland. De opleiding en examens staan onder toezicht van TÜV en na het behalen van het eindexamen ontvang je een TÜV persoonscertificaat Master in ExplosionSafety (ExMa) met een geldigheid van 5 jaar.

Wat leer je

 • ATEX wet- en regelgeving
 • Omgaan met weerstand in de organisatie
 • Eigenschappen van gassen en stoffen
 • Zoneringsprincipes
 • Opstellen explosieveiligheidsdocument
 • Betekenis van de ATEX zones
 • Stappenplan om ATEX zones te bepalen
 • Berekenen van ventilatieomstandigheden
 • Uitvoeren van een ontstekingsanalyse
 • Beoordelen van de 13 ontstekingsbronnen
 • Installatievoorschriften volgens IEC 60079-14 en het AREI (BE)
 • Praktische installatieopdrachten
 • Inspectievoorschriften voor Ex d, Ex e, Ex n, Ex t, Ex i, Ex p
 • Uitleg van de inspectie-items uit de IEC 60079-17 aan de hand van praktijkvoorbeelden
 • Visuele, nauwkeurige en gedetailleerde inspecties

Voor wie

De ATEX Masterclass is de juiste opleiding wanneer je een volledig explosieveiligheidsdocument moet gaan opstellen of moet gaan beheren.

Tevens is het de juiste opleiding wanneer je een competent gesprekspartner wilt zijn van externe consultants of auditoren op ATEX gebied. Als ATEX Master kun je ook de functie van ATEX verantwoordelijke vervullen.

Vereisten

Voor deze opleiding is geen minimaal kennisniveau vereist. Wel is het handig als je in een organisatie werkt waar ATEX zones aanwezig zijn. Indien je een adviserende of consultancy rol hebt, of als zelfstandige wordt ingehuurd door organisaties met ATEX-zones, dien je toestemming te hebben van klanten om hun zones op te nemen in je projectdocument. Zie ook het kopje ‘Praktijkopdracht’.

Praktische details

De ATEX Masterclass is opgebouwd uit 6 ATEX trainingen, 6 examens, 3 e-learning modules en een ATEX Masterproef (schrijven projectdocument + mondelingen verdediging).

De opleidingsdagen zijn verspreid over een periode van circa 6 maanden. De opleiding en examens staan onder toezicht van TÜV en na het behalen van het eindexamen ontvang je een TÜV persoonscertificaat Master in ExplosionSafety (ExMa) met een geldigheid van 5 jaar.

Programma

De ATEX Expert Masterclass is opgebouwd uit 5 trainingen + 6 examens, e-learning en de ATEX Masterproef:

De ATEX  Masterclass is een intensieve opleiding, waarbij je tussen de opleidingsdagen tijd in moet plannen voor studeren en maken van opdrachten. Houdt er rekening mee dat je tussen de cursusblokken circa 1-2 dagen aan zelfstudie of het maken van opdrachten nodig hebt.

Overzicht cursusdata

Wanneer je deze cursus wilt bestellen, kies dan je gewenste startdatum. Hieronder tref je een overzicht aan van alle cursusdata. Je ontvangt van ons per module een bevestiging.

Najaar 2021

Dinsdag 7 en woensdag 8 september (ATEX basis Ex 001)
Woensdag 13 en donderdag 14 oktober (ATEX zonering Ex 002)
Dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 november (ATEX installatie Ex 003/006)
Donderdag 25 november (ATEX Soft Skills)
Dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 december (ATEX inspectie Ex 007/008)
Dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 januari 2022 (ATEX ontstekingsanalyse Ex 016)

Voorjaar 2022

Dinsdag 18 en woensdag 19 januari (ATEX basis Ex 001)
Dinsdag 8 en woensdag 9 februari (ATEX zonering Ex 002)
Dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 maart (ATEX installatie Ex 003/006)
Donderdag 24 maart (ATEX Soft Skills)
Dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 april (ATEX inspectie Ex 007/008)
Dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 mei (ATEX ontstekingsanalyse Ex 016)

 

Praktijkopdracht

Voor de eindopdracht dien je een projectdocument op te stellen voor een praktijkomgeving. Na module Ex 002 zonering lever je je concept in. Daarin beschrijf je:

 • voor welke organisatie je de opdracht uitvoert;
 • wie je interne begeleider/contactpersoon is;
 • of je een stofzonering, gaszonering of beide uitvoert (dit wordt ook vermeld op je persoonscertificaat);
 • een korte omschrijving per zonering.

Na het inleveren van het concept krijg je een go/no go. Per module leer je vervolgens wat je voor je projectdocument moet opschrijven. Aan het eind van alle modules lever je het projectdocument in. Bij een resultaat van 5,5 of hoger krijg je de gelegenheid om je masterproef te presenteren/verdedigen.

Omdat het een praktijkopdracht betreft, is voor het slagen van de masterproef interne steun of steun van een opdrachtgever een vereiste. Zorg dus dat je voor aanvang van de cursus een schriftelijk akkoord hebt om onderzoek te mogen doen binnen de organisatie waar je de masterproef uitvoert.

Eventuele gedeelde stukken worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen inzichtelijk voor de examencommissie ter beoordeling van je project. Wij delen deze niet met derden.

Programma

  • Wat is een explosieve atmosfeer, gasexplosie, stofexplosie?
  • De explosiedriehoek en vijfhoek
  • De gevolgen van een explosie, voorbeelden en het belang van explosiepreventie
  • Wet-en regelgeving, explosiegevaar en ATEX zones, ATEX 114 en ATEX 153, Arbobesluit
  • Explosieveiligheidsdocument
  • Explosiegevaarlijke gebieden
  • Verantwoordelijkheden in het kader van explosieveiligheid
  • Werkvergunningen, werkzaamheden en veilig werken in ATEX zones
  • Eigenschappen van gassen en stoffen in het kader van ATEX
  • Bepalen van ATEX gas- en stofzones
  • Proeven en demonstraties van gas- en stofeigenschappen en explosies
  • Installatie, inspectie en reparatie van ATEX apparatuur
  • Praktijkoefening herkennen van ATEX gaszones
  • Praktijkoefening herkennen van ATEX stofzones
  • Praktijkvoorbeelden en oefeningen werkzaamheden in ATEX zones
  Lees de details van deze moduleATEX basis Ex 001
  • Overzicht van de 13 ontstekingsbronnen en toelichting op de ontstekingsbronnen
  • Explosieveilige apparatuur
  • Herkennen en begrijpen van codes en markering op ATEX apparatuur
  • Certificaten van ATEX apparatuur
  • Praktijkoefening herkennen van een ATEX zone en apparatuur
  • Samenstellen van explosieveilige apparatuur
  • Overzicht ATEX certificaten
  • Het verificatiedossier
  • Proefexamen
  Lees de details van deze moduleATEX basis Ex 001
  • Richtlijn ATEX 153: explosieveiligheidsdocument en de zonering
  • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij zoneren
  • Normen en praktijkrichtlijnen
  • Calamiteiten
  • Belangrijkste eigenschappen van gassen in relatie tot ATEX
  • Weergeven van de karakteristieken in een EVD
  • Voorbeelden van gas- en stofexplosie-eigenschappen en interpretatie van de risico’s
  • Zonering volgens NPR 7910-1:2020
  • Betekenis van de ATEX zones (definities, bepalen van de zonering)
  • Indelingsplicht
  • Gevarenbronnen, ventilatie, klasse van de zone, afmetingen zone
  • Ventilatieberekening
  • Bijzondere zoneringssituaties
  • Software voor bepalen van zones
  • Proeven en demonstraties in relatie tot zoneringen
  • Praktische oefeningen gaszonering
  • Zonering volgens IEC 60079-10-1
  Lees de details van deze moduleATEX zonering Ex 002
  • Belangrijkste eigenschappen van gassen in relatie tot ATEX
  • Zonering volgens NPR 7910-2
  • Betekenis van de ATEX zones (definities, bepalen van de zonering)
  • Indelingsplicht
  • Gevarenbronnen, afzuiging, klasse van de zone, afmetingen zone
  • Praktische oefeningen gaszonering
  • Zonering volgens IEC 60079-10-2
  • Verdieping in specifieke ATEX onderwerpen
  • Buitenlandse codes voor het vaststellen van de zones, zoals de EI15, DGUV
  • Proefexamen
  Lees de details van deze moduleATEX zonering Ex 002
  • Inleiding / AREI / IEC 60079-14
  • ATEX zoneringen / hazardous areas
  • Het verificatiedossier
  • Kwalificatie van personeel
  • Inspecteren
  • Keuze van materieel
  • Bescherming tegen vonkvorming
  • Statische oplading
  • Aarding / vereffening, bliksembeveiliging
  • Installatievoorschriften algemeen en voor specifieke beschermingswijzen, zoals Ex d, Ex e, Ex i, Ex p, Ex t.
  Lees de details van deze moduleATEX installatie Ex 003/006
  • Installatie van specifieke apparatuur in zonegebieden (o.a. elektromotoren, temperatuurbewaking, verlichting, klemmenkasten)
  • Voorbereiding en uitleg van de praktijkopdrachten
  • Werken aan praktijkopdrachten
  Lees de details van deze moduleATEX installatie Ex 003/006
  • Berekeningen aan Ex i installaties gas en stof (ia / ib / ic)
  • Praktische voorbeelden van Ex i kringen
  • Eenvoudige apparatuur en EEX i (verplichting van label op simple apparatus)
  • Zenerbarriers / galvanische scheiding
  • Praktijkoefeningen en merken met de Excel Ex i loopsheet
  • Metingen en beproevingen (uitleg en interactief oefenen)
  • Proefexamen
  Lees de details van deze moduleATEX installatie Ex 003/006
  • Inspectieklassen en inspectiefrequentie
  • Inspectietabellen uit de IEC 60079-17 / periodiciteit van inspecties volgens AREI
  • Elektrisch veilig stellen
  • Kwalificaties van personeel
  • Fitness for purpose beoordeling
  • Inspectienorm IEC 60079-17 - tabellen 1, 2 en 3
  Lees de details van deze moduleATEX inspectie Ex 007 / 008
  • Praktische inspectieoefeningen en invullen inspectielijsten
  • Gedetailleerde inspecties
  • Metingen en beproevingen
  • Meetoefeningen
  • Bespreken oefeningen
  Lees de details van deze moduleATEX inspectie Ex 007 / 008
  • Vervolg praktische inspectieoefeningen en invullen inspectielijsten
  • Berekeningen aan Ex i installaties gas en stof (ia / ib / ic)
  • Praktische voorbeelden van Ex i kringen
  • Inspecteren en beoordelen van Ex i berekeningen
  • Proefexamen
  Lees de details van deze moduleATEX inspectie Ex 007 / 008
  • Inleiding ATEX ontstekingsanalyse
  • Richtlijn ATEX 114 / 153
  • Verplichting tot het beoordelen van de ontstekingsbronnen
  • 13 verschillende soorten ontstekingsbronnen
  • De “geest” van ATEX (ontstekingsbronnen versus zone)
  • Herkennen van de ontstekingsbronnen
  • Oefening herkennen ontstekingsbronnen
  • Principe van de ontstekingsanalyse
  • Eigenschappen van gassen en stoffen in relatie tot de ontstekingsanalyse
  • Beschermingswijze van elektrische en mechanische apparatuur
  • Beoordelen van apparatuur dat Ex gecertificeerd is
  • Beoordelen van apparatuur dat buiten het toepassingsgebied van ATEX valt
  • Beoordelen van “oude” mechanische apparatuur
  • Beoordelen van “overige” apparatuur
  • Oefeningen in het maken van ontstekingsanalyses
  Lees de details van deze moduleATEX ontstekingsanalyse Ex 016
  • Ontstekingsanalyse van een praktijksituatie
  • Verdieping in de aard en energieën van diverse ontstekingsbronnen zoals statische elektriciteit, vonkvorming
  • Demonstratie vonkvorming
  • Demonstratie demontage pompen met askoppeling en/of magneetkoppeling
  • Zelf oefenen van ontstekingsanalyse aan de hand van praktijkvoorbeelden
  • Eisen uit de ISO 80079-36/-37 normen
  • Mechanical seals en beveiligingen
  • Constructieve veiligheid
  • Bewaking van ontstekingsbronnen en eisen die hieraan worden gesteld (IPL / SIL / PL)
  • Vloeistofvulling / onderdompeling
  Lees de details van deze moduleATEX ontstekingsanalyse Ex 016
  • IRA = Ignition Risk Assessment
  • Aanvullende methode voor ontstekingsanalyse volgens risico-model
  • Oefening ontstekingsanalyse transportschroef
  • De gevaren van hot work
  • Ontstekingsanalyse van een roerwerk
  • Ontstekingsanalyse menger
  • Ontstekingsanalyse van een droogproces
  • Proefexamen
  Lees de details van deze moduleATEX ontstekingsanalyse Ex 016