Explosieveiligheid

Het zal je maar gebeuren, in 1 klap je hele bedrijf weg, en dan nog maar niet te denken aan het letsel wat dit met zich mee kan brengen.

De gevolgen van een explosie zijn veelal groot. Door de explosie ontstaat er een drukgolf, vuur en warmtestraling.

Dit heeft een schadelijk effect op personen en installaties / gebouwen. De omvang van schade en/of letsel is sterk afhankelijk van de hoeveelheid brandbare stof en de omstandigheden, zoals de plaats van de explosie (binnen of buiten).

Door de drukgolf ontstaat er een overdruk, dus een drukverhoging. Hierdoor ontstaat er schade en/of letsel.

Een explosie heeft doorgaans verstrekkende gevolgen, zoals:

 • Persoonlijk letsel.
 • Stagnatie van de productie (omzetdaling, werkgelegenheid).
 • Claims (verzekeringsmaatschappij, aansprakelijkheid).
 • Strafrechtelijk onderzoek.
 • Rechtszaken (aansprakelijkheid, straffen, boetes).
 • Herbouw (kosten, tijd).
 • Hogere verzekeringspremies (premie afhankelijk van schade).
 • Aantasting van de marktpositie (vertrouwen in het bedrijf daalt).
 • Imagoschade (slechte berichtgeving in de media).
 • Moeilijker nieuw personeel werven.
 • Kortom: het belang van explosieveiligheid is groot.

Wat kun je er aan doen?

Om explosies te voorkomen ondernemen we de volgende stappen:

 1. Het voorkomen dat een explosieve atmosfeer kan ontstaan. Bijvoorbeeld door het vervangen van stoffen door niet brandbare stoffen of door het voorkomen van lekkages of door heel goed te ventileren. Mocht dit niet kunnen, dan moeten we dus rekening houden met gevarenzones.
 2. Het voorkomen dat er ontstekingsbronnen zijn in de gevarenzones. Het voorkomen van ontstekingsbronnen kan bijvoorbeeld door het gebruik van explosieveilige apparatuur, zoals een explosieveilige lamp. Indien we ontstekingsbronnen niet geheel kunnen voorkomen, dan moeten we dus rekening houden met een explosie. Om een explosie te beheersen kunnen we explosiebeveiligingen gebruiken.
 3. Het toepassen van explosiebeveiligingen, zoals breekplaten op een stoffilter.

Leren over explosieveiligheid? Volg dan één of meerdere trainingen.


Gratis Downloads

Bekijk ook onze gratis downloads over explosieveiligheid