ATEX ontstekingsanalyse Ex 016

 • ATEX
 • Mechanisch
 • Ontstekingsanalyse

In de cursus ATEX ontstekingsanalyse Ex 016 richten we ons helemaal op het uitvoeren van een ontstekingsanalyse. We passen dit met name toe op mechanische apparatuur en op ATEX zones, zoals deze zijn beschreven in het explosieveiligheidsdocument.

Naast de van toepassing zijnde normen, zoals de nieuwe ISO 80079-36 en -37 voor mechanische apparatuur, gaan we aan de slag met een ontstekingsanalyse. We beschrijven de 13 ontstekingsbronnen en gaan na welke van deze ontstekingsbronnen relevant zijn in ATEX zones.

Wat leer je

 • Herkennen van ontstekingsbronnen.
 • Ontstekingsbronnen versus zonering.
 • Principe van ontstekingsanalyse.
 • De aard en energieën van ontstekingsbronnen.
 • Zelf ontstekingsanalyses maken.
 • Beoordelen van Ex-gecertificeerde apparatuur.
 • Beoordelen van “oude” mechanische en overige apparatuur.
 • Eisen uit de ISO 80079-36/-37 t.a.v bewaking en beveiliging van ontstekingsbronnen.
 • IRA = Ignition Risk Assessment.
 • Aanvullende methode voor ontstekingsanalyse volgens risico-model.

Voor wie

Deze training is o.a. bedoeld voor:

 • opstellers van explosieveiligheidsdocumenten, waarbij de ontstekingsbronnen moeten worden beoordeeld
 • (Q)HSE medewerkers
 • ATEX installatieverantwoordelijken
 • procestechnologen
 • auditors
 • veiligheidskundigen
 • fabrikanten van mechanische apparaten die geschikt moeten zijn voor explosiegevaarlijke gebieden
 • gebruikers van mechanische apparatuur, waarvoor een ontstekingsanalyse van het apparaat moet worden gemaakt
 • inspecteurs van mechanische apparatuur in ATEX zones

Deze cursus is niet bedoeld voor het certificeren van mechanische apparatuur, volg hiervoor de cursus ATEX certificering Ex 014.

Vereisten

Je hebt minimaal kennis van ATEX op niveau Ex 001. Met andere woorden, je moet kennis en inzicht hebben van de basisprincipes van ATEX. Dit kan doordat je al een Ex 001 cursus hebt gevolgd of je hebt al voldoende praktijkervaring met ATEX.

Praktische details

De ATEX 114 richtlijn (2014/34/EU) is sinds 20 april 2016 van kracht. Dit betekent dat vanaf die datum alle nieuw in de handel gebrachte apparaten en beveiligingssystemen moeten voldoen aan de eisen van de richtlijn 2014/34/EU.

Zowel elektrische als mechanische apparatuur

De ATEX 114 richtlijn is niet alleen van toepassing op elektrische apparatuur, maar ook op mechanische apparatuur.

Daarnaast moet ook op basis van de ATEX 153 (1999/92/EG) richtlijn de mechanische apparatuur in de ATEX zones worden beoordeeld. Dit is met name voor oude apparatuur (voor 2003 in de handel gebracht) van belang. Voor oude apparatuur is een Ex certificering niet verplicht. Wel moeten de ontstekingsbronnen in kaart worden gebracht.

In het explosieveiligheidsdocument zal ook een ontstekingsanalyse moeten worden opgenomen. Doorgaans doen we dat per ATEX zone of voor ieder proces waar ATEX zones aanwezig zijn.

Zodra er sprake is van een zonegebied, dienen alle apparaten met een bouwjaar na 2003 en met een potentiële ontstekingsbron te voldoen aan de eisen van ATEX 114 richtlijn. Dit is van grote invloed op met name mechanische apparaten. Pompen, kleppen, mengers, filters, draaisluizen, luchtmotoren, etc. die in een zonegebied worden geplaatst dienen te zijn voorzien van een ATEX Ex certificering (bouwjaar na 2003).

De ATEX 114 richtlijn vereist een ontstekingsanalyse voor wat betreft het explosiegevaar voor nieuwe producten en installaties. In de meeste gevallen is een beoordeling van het wel of niet aanwezig zijn van een explosieve atmosfeer en ontstekingsbronnen noodzakelijk.

Programma

3 dagen - 33 onderdelen
  • Inleiding ATEX ontstekingsanalyse
  • Richtlijn ATEX 114 / 153
  • Verplichting tot het beoordelen van de ontstekingsbronnen
  • 13 verschillende soorten ontstekingsbronnen
  • De “geest” van ATEX (ontstekingsbronnen versus zone)
  • Herkennen van de ontstekingsbronnen
  • Oefening herkennen ontstekingsbronnen
  • Principe van de ontstekingsanalyse
  • Eigenschappen van gassen en stoffen in relatie tot de ontstekingsanalyse
  • Beschermingswijze van elektrische en mechanische apparatuur
  • Beoordelen van apparatuur dat Ex gecertificeerd is
  • Beoordelen van apparatuur dat buiten het toepassingsgebied van ATEX valt
  • Beoordelen van “oude” mechanische apparatuur
  • Beoordelen van “overige” apparatuur
  • Oefeningen in het maken van ontstekingsanalyses
  • Ontstekingsanalyse van een praktijksituatie
  • Verdieping in de aard en energieën van diverse ontstekingsbronnen zoals statische elektriciteit, vonkvorming
  • Demonstratie vonkvorming
  • Demonstratie demontage pompen met askoppeling en/of magneetkoppeling
  • Zelf oefenen van ontstekingsanalyse aan de hand van praktijkvoorbeelden
  • Eisen uit de ISO 80079-36/-37 normen
  • Mechanical seals en beveiligingen
  • Constructieve veiligheid
  • Bewaking van ontstekingsbronnen en eisen die hieraan worden gesteld (IPL / SIL / PL)
  • Vloeistofvulling / onderdompeling
  • IRA = Ignition Risk Assessment
  • Aanvullende methode voor ontstekingsanalyse volgens risico-model
  • Oefening ontstekingsanalyse transportschroef
  • De gevaren van hot work
  • Ontstekingsanalyse van een roerwerk
  • Ontstekingsanalyse menger
  • Ontstekingsanalyse van een droogproces
  • Proefexamen