ATEX zonering Ex 002 e-learning

 • ATEX
 • Zonering

NIEUW 2023
Gebaseerd op de nieuwe NPR 7910-1/-2, IEC 60079-10-1/-2, inclusief 90 video’s met uitleg.

De e-learning ATEX zonering Ex 002 is een training waarin we de principes voor het bepalen van gevarenzones of ATEX zones behandelen. Alle relevante zoneringsonderwerpen komen aan bod. De Ex 002 training voldoet aan de eindtermen van IECEx 05 persoonscertificering module Ex 002. De training is door TÜV Nord gecertificeerd.

Na het volgen van de Ex 002 training heb je voldoende kennis van de principes voor het bepalen van gevarenzones om te voldoen aan het algemene kennisniveau conform de eisen van de Arbowet met betrekking tot gevarenzones.

Dit is een digitale cursus, die je in je eigen tempo, online op je eigen computer, kunt volgen. Het lesmateriaal is gelijk aan de blended learning cursus ATEX zonering Ex 002, maar er is geen begeleiding en praktijkdag. Voor het stellen van vragen heb je de mogelijkheid om onderaan de lessen vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.

Iedere les bestaat uit een tekstgedeelte om te lezen en een video met een toelichting. In de cursus zijn diverse oefeningen opgenomen, inclusief uitleg.
Aan het einde van de cursus is een proefexamen. Na het voltooien van de cursus ontvang je een bewijs van deelname.

Wat leer je

 • ATEX zoneringen bepalen + explosieveiligheidsdocument en de wet.
 • Definities en bepalen van de zonering.
 • NPR 7910-1/-2 (gevarenbronnen, ventilatie, klasse van de zone, afmetingen zone).
 • Meest recente wijzigingen in de NPR 7910-1/-2.
 • Zoneren volgens IEC 60079-10-1/-2.
 • Zone-indelingen maken.
 • Zoneringsdossier opstellen.
 • Stappenplan om ATEX zones te bepalen.
 • Ventilatieomstandigheden, berekeningen.
 • Gas- en stofexplosiekarakteristieken.
 • Andere praktijkrichtlijnen.
 • Toepassen in de praktijk.

Voor wie

De e-learning ATEX zonering Ex 002 is geschikt voor iedereen die aan de slag moet met het bepalen of beoordelen van ATEX gas- en/of stofzones. Denk aan functies als veiligheidskundigen, preventie-adviseurs (belast met explosieveiligheid), proces engineers, procestechnologen, ontwerpers van installaties, adviseurs, ATEX verantwoordelijken, (Q)HSE medewerkers en werkvoorbereiders.

Ook geeft deze cursus inzicht in het zogenaamde dezoneren of het reduceren van zones. Dit is erg belangrijk bij het uitvoeren van werkzaamheden in gevarenzones en het gebruik van tijdelijke arbeidsmiddelen.

Vereisten

Voor het volgen van de ATEX zonering Ex 002 is basiskennis op het niveau Ex 001 vereist. Bij voorkeur volg je eerst de ATEX basiscursus Ex 001 of ATEX Ex 001 E-learning of je hebt vergelijkbare kennis verworven.

Praktische details

In deze e-learning leer je een methodiek om tot zonering te komen. Het resultaat van de zonering wordt in een formaat gegeven, zodat het onderdeel kan uitmaken van een explosieveiligheidsdocument. In het explosieveiligheidsdocument moet o.a. worden aangegeven welke ATEX zonering aanwezig is. Ook moet worden vermeld welke soorten gevarenbronnen (lekkages) en ventilatieomstandigheden aanwezig zijn. In België spreken we vaak over het zoneringsplan en het zoneringsverslag dat moet worden opgesteld.

Let op: dit betreft een e-learning cursus. Dit is een digitale, schriftelijke cursus. Je maakt hem via ons online leerplatform in je eigen tijd en tempo. Voor het stellen van vragen heb je de mogelijkheid om onderaan de lessen vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.
Wil je toch begeleiding bij de cursus of de praktijkdag volgen, bestel dan de ATEX Ex 002 blended learning training.

Tijdsduur
De cursus bevat bijna 12 uur aan videomateriaal (90 video’s). Inclusief het maken van de oefeningen zal het circa 2 – 3 dagen cursustijd omvatten. Je doet de cursus volgens je eigen planning.

Bewijs van deelname
Na het voltooien ontvang je een bewijs van deelname in je cursusaccount (5 jaar geldig).

Toegangsduur
Na inschrijven krijg je een jaar toegang tot deze cursus.

Direct starten

Na het bestellen van de cursus kun je direct starten.

Opfriscursus
Zoek je een opfriscursus Ex 002, volg dan deze cursus of de Ex 002 blended learning.

Programma

6 blokken - 59 onderdelen
  • Inleiding zoneringen
  • ATEX zoneringen Ex 002
  • Partijen betrokken bij zoneren
  • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Waarom zoneren in Nederland?
  • Waarom zoneren in België?
  • NPR 7910-1/-2
  • Normen voor classificatie van zones
  • Branche documenten
  • Competenties voor het uitvoeren van zoneringen
  • Calamiteiten
  • Veilig werken in gevarenzones
  • NTA 7914
  • Zonering NPR 7910-1
  • Explosiegevaar en gevarenzones
  • Definities op basis van de NPR 7910-1
  • Gassen en dampen + ontsteking
  • Voorbeelden van zone 0, 1 & 2
  • Afwijkend gebied
  • Inert gebied (IG)
  • Arbeidshygiënische strategie
  • In 7 stappen naar gas gevarenzones
  • Openingen in zonegrenzen
  • Specifieke installaties
  • Documentatie van de gevarenzones
  • Nevels
  • Hypothetisch volume
  • Software voor het bepalen van gevarenzone-afmetingen
  • Zonering IEC 60079-10-1
  • Gevarenzones volgens IEC 60079-10-1
  • Bepalen van het lekdebiet
  • Grootte van openingen
  • Ventilatiesnelheden
  • Beoordeling van de verdunningsgraad
  • Afmetingen van de gevarenzones
  • Bepaling van de zoneklasse
  • Voorbeelden van gevarenzones volgens IEC 60079-10-1
  • Zonering NPR 7910-2
  • Explosiegevaar en gevarenzones NPR 7910-2
  • Toepassingsgebied en definities op basis van de NPR 7910-2
  • Explosiegevaar en gevarenzones stof
  • Stofeigenschappen
  • Inert Gebied (IG)
  • Arbeidshygiënische strategie
  • In 7 stappen naar stof gevarenzones
  • Documentatie van de gevarenzones
  • Voorbeeld stofzonering
  • Zonering IEC 60079-10-2
  • Stappenplan voor het vaststellen van stofzones
  • Gevarenbronnen
  • Calamiteiten/ Catastrofaal falen
  • Gevarenzones 20 / 21 / 22
  • Stoflagen
  • Hybride mengels
  • Voorbeeld zonering
  • Verificatie van zones
  • Oefeningen en uitwerkingen van gaszones (incl. video)
  • Oefeningen en uitwerkingen van stofzones (incl. video)
  • Proefexamen