ATEX basis Ex 001 e-learning

 • ATEX
 • Basis
 • TÜV-gecertificeerd

Geheel vernieuwd, nu inclusief 115 uitlegvideo’s!

De E-learning ATEX training IECEx Ex 001 is een basistraining waarin we de basisprincipes van explosiegevaren en risico’s behandelen. Alle ATEX relevante onderwerpen komen aan bod. De Ex 001 training voldoet aan de eindtermen van IECEx 05 persoonscertificering module Ex 001. De training is door TÜV Nord gecertificeerd.

Na het volgen van de Ex 001 training heb je voldoende algemene kennis van ATEX om te voldoen aan het algemene kennisniveau conform de eisen van de Arbowet. Én nog belangrijker, je hebt een goed inzicht gekregen over ATEX.

Dit is een digitale cursus, die je in je eigen tempo, online op je eigen computer, kunt volgen. Het lesmateriaal is gelijk aan onze blended learning training ATEX basis Ex001, met het verschil dat er bij de e-learning geen bijeenkomsten via Teams zijn. Je hebt wel de mogelijkheid om onderaan de lessen vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.

Iedere les bestaat uit een tekstgedeelte om te lezen en een video met een toelichting. Na ieder hoofdstuk is er een korte toets.

Wat leer je

 • ATEX wet- en regelgeving (explosieveiligheidsdocument).
 • Eigenschappen van gassen en stoffen.
 • Principe van de zonering.
 • Verschillende soorten ontstekingsbronnen.
 • Beschermingswijzen tegen ontsteking.
 • Explosieveilige apparatuur.
 • Installatie, inspectie, reparatie en onderhoud.
 • Werkzaamheden in gevarenzones (NTA 7914).

Voor wie

De Ex 001 training is met name bedoeld voor leidinggevenden, wachtchefs, veiligheidskundigen, KAM-coördinatoren, engineers, ontwerpers, auditors, hoofdmonteurs, inspecteurs, etc. Diverse bedrijven stellen een training op het Ex 001 niveau verplicht. De Ex 001 training is een prima basis voor eventuele vervolgtrainingen, zoals bijvoorbeeld de Ex 002 training voor het vaststellen van de gevarenzones, of Ex 003/006 voor installatie van elektrische apparatuur in gevarenzones.

Vereisten

Voor deze training is geen specifieke vooropleiding vereist.

Praktische details

Na het volgen van de cursus ATEX basis Ex 001 heb je genoeg kennis van ATEX om te voldoen aan het algemene kennisniveau conform de eisen van de Arbowet (NL) of Welzijnswetgeving (BE). Je kent de principes van de gevarenzones, de toegepaste beschermingswijzen bij Ex-apparatuur, veilig werken in gevarenzones.

Let op: dit betreft een e-learning cursus. Dit is een digitale, schriftelijke cursus. Je maakt hem via ons online leerplatform in je eigen tijd en tempo. Er is geen docentondersteuning voor deze cursus. Je hebt wel de mogelijkheid om onderaan de lessen vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.

Tijdsduur

De cursus bevat bijna 12 uur aan videomateriaal (115 video’s). Inclusief het maken van de oefeningen zal het circa 2 dagen cursustijd omvatten. Je doet de cursus volgens je eigen planning.

Bewijs van deelname

Na het voltooien van de e-learning ontvang je een bewijs van deelname in je cursusaccount (5 jaar geldig).

Toegangsduur

Na inschrijven krijg je een jaar toegang tot deze cursus.

Wil je begeleiding bij de cursus?

Begeleiding bij deze cursus is uiteraard mogelijk. Kies dan voor de blended learning Ex 001. Hierbij zijn er regelmatige contactmomenten via Teams en we navigeren je gemakkelijk door de ATEX informatie heen. Meer info.

Opfriscursus

Zoek je een opfriscursus Ex 001, volg dan deze cursus of de Ex 001 blended learning.

Direct starten

Na het bestellen van de cursus kun je direct starten.

Programma

13 blokken - 82 onderdelen
  • ATEX basiscursus Ex 001
  • Wat is een explosie?
  • Wat is een explosieve atmosfeer?
  • Explosiedriehoek
  • Gevolgen van explosies
  • Explosiepreventie
  • Voorbeelden van explosies
  • Stappenplan om explosies te voorkomen
  • ATEX wet- en regelgeving
  • Wat is ATEX?
  • Explosiegevaar en gevarenzones
  • Explosieve omgevingen
  • ATEX 153 richtlijn
  • ATEX 114 richtlijn
  • Normen
  • Aankoop en montage van ATEX apparatuur
  • Taken en functies in het kader van ATEX
  • Partijen betrokken bij de veiligheid van explosieve atmosferen
  • Explosieveiligheidsdocument
  • Arbobesluit en Codex over welzijn op het werk
  • Explosiegevaarlijke gebieden
  • Werkvergunningen
  • Werkzaamheden in een gevarenzone
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Gebruik van handgereedschappen
  • Draagbare gastdetectieapparatuur
  • Vast opgestelde gasdetectie
  • Explosiebeveiligingssystemen
  • Calamiteitenplan
  • Management of change
  • Coördinatieverplichting
  • Eigenschappen van gassen en stoffen in het kader van ATEX
  • Eigenschappen van gassen
  • Gasgroep
  • Temperatuurklasse
  • Eigenschappen van stoffen
  • Stofgroep
  • "Temperatuurklasse" bij stof
  • Giftigheid van gassen en stoffen
  • Stoflagen
  • Ontstekingsbronnen
  • Hete oppervlakken
  • Vlammen en hete gassen
  • Mechanische vonken en lasvonken
  • Elektrische installaties en -materieel
  • Zwerfstromen en kathodische bescherming
  • Statische elektriciteit
  • Controlelijst ontstekingsbronnen in het EVD
  • Overige ontstekingsbronnen (13 in totaal)
  • Gevarenzones bepalen
  • Gaszones
  • Stofzones
  • Verificatie van de gevarenzones
  • Gevarenzones bepalen volgens NPR of IEC
  • ATEX apparatuur - codering
  • ATEX apparatuur groep en categorieën
  • Markering op Ex-materieel
  • Toevoeging X of U en Tamb in de markering
  • IP-klasse
  • Oude markeringen
  • Amerikaanse markeringen
  • Vernieuwing in ATEX markeringen
  • Beschermingswijzen elektrisch materieel
  • Ex e, Ex d, Ex i, Ex p, Ex q en andere belangrijke beschermingswijzen
  • Beschermingswijzen mechanisch materieel (h, c, k, b)
  • Beoordeling van mechanische apparatuur
  • Installatie van mechanische apparatuur
  • Inspectie en reparatie van mechanische apparatuur
  • ATEX Certificaten
  • Certificatieschema's
  • Gebruiksaanwijzingen en certificaten
  • Verificatiedossier
  • Installatie, inspectie en reparatie van ATEX apparatuur
  • Installatienorm IEC 60079-14
  • Kabelinvoeren en kabels
  • Inspectienorm IEC 60079-17
  • Visueel inspecteren
  • Reparatienorm IEC 60079-19
  • Personeel en werkzaamheden in gevarenzones
  • Kwalificaties van personeel
  • Tijdelijk gebruik van arbeidsmiddelen NTA 7914
  • Proefexamen