ATEX zonering Ex 002

 • ATEX
 • Gas
 • Stof
 • TÜV-gecertificeerd
 • Zonering

In de cursus ATEX zonering Ex 002 leer je hoe je ATEX gas- en stofzones bepaalt. We doen dit volgens de NPR 7910-1 (gas) & -2 (stof). Ook kijken we naar de Europese norm IEC 60079-10-1/2. Aan de hand van een stappenplan en bruikbare modellen kun je de gevarenzones beschrijven.

In 2021 is de nieuwe versie verschenen van de NPR 7910-1/-2. In de cursus worden de nieuwe normen uitgebreid behandeld. De cursus is TÜV gecertificeerd en voldoet aan de eindtermen volgens IECEx 05.

Het vaststellen van de zonering is één van de belangrijkste zaken binnen ATEX. Om hiermee goed te kunnen oefenen in de praktijk, is er aan de cursus een praktijkdag toegevoegd.

Wat leer je

 • ATEX zoneringen bepalen + explosieveiligheidsdocument en de wet.
 • Definities en bepalen van de zonering.
 • NPR 7910-1/-2 (gevarenbronnen, ventilatie, klasse van de zone, afmetingen zone).
 • Meest recente wijzigingen (december 2020) NPR 7910-1/-2.
 • Zoneren volgens IEC 60079-10-1/-2.
 • Zone-indelingen maken.
 • Zoneringsdossier opstellen.
 • Stappenplan om ATEX zones te bepalen.
 • Ventilatieomstandigheden, berekeningen.
 • Gas- en stofexplosiekarakteristieken.
 • Andere praktijkrichtlijnen.
 • Toepassen in de praktijk.

Voor wie

De cursus ATEX zonering Ex 002 is geschikt voor iedereen die aan de slag moet met het bepalen of beoordelen van ATEX gas- en/of stofzones. Denk aan functies als veiligheidskundigen, preventie-adviseurs (belast met explosieveiligheid), proces engineers, procestechnologen, ontwerpers van installaties, adviseurs, ATEX verantwoordelijken, (Q)HSE medewerkers en werkvoorbereiders.

Ook geeft deze cursus inzicht in het zogenaamde dezoneren of het reduceren van zones. Dit is erg belangrijk bij het uitvoeren van werkzaamheden in gevarenzones en het gebruik van tijdelijke arbeidsmiddelen.

Vereisten

Voor het volgen van de ATEX zonering Ex 002 is basiskennis op het niveau Ex 001 vereist. Bij voorkeur volg je eerst de ATEX basiscursus Ex 001 of ATEX Ex 001 E-learning of je hebt vergelijkbare kennis verworven.

Praktische details

In deze cursus leer je een methodiek om tot zonering te komen. Het resultaat van de zonering wordt in een formaat gegeven, zodat het onderdeel kan uitmaken van een explosieveiligheidsdocument. In het explosieveiligheidsdocument moet o.a. worden aangegeven welke ATEX zonering aanwezig is. Ook moet worden vermeld welke soorten gevarenbronnen (lekkages) en ventilatieomstandigheden aanwezig zijn. In België spreken we vaak over het zoneringsplan en het zoneringsverslag dat moet worden opgesteld.

Vanaf 2023 bestaat de cursus uit 3 lesdagen en 2 cursusvormen:

2 online lesdagen via Teams + 1 praktijkdag

 • 2 online lesdagen via Teams.
 • 1 praktijkdag in Appingedam. Er zijn 2 data voor de praktijkdagen, je wordt ingedeeld op één van de beide dagen. De laatste 2 cursusdata zijn de praktijkdagen. Twee weken voor de praktijkdag laten we weten op welke dag je bent ingedeeld. Heb je een voorkeur voor een bepaalde datum, dan kun je dit aangeven bij de notities in je bestelling.

of

 • 3 lesdagen in Appingedam, er zijn 3 cursusdata.

In het praktijklokaal in Appingedam hebben we veel ruimte om in de praktijk te oefenen. Tijdens de praktijkdag gaan we praktisch oefenen met de gevarenzone-indeling. Hierbij oefenen we ook met het dezoneren en zonereductie (NTA 7914).

Tevens krijg je toegang tot de online leeromgeving waar extra lesmateriaal staat en kun je oefeningen maken.

Examen Ex 002

De Ex 002 training is onderdeel van de ATEX Masterclass (ExMA®).

Examen
Wil je na de training ook je kennis aantoonbaar maken?
Boek dan het Ex 002 examen. Dit examen voldoet aan de eindtermen van IECEx 05 module Ex 002. Het examen is door TÜV gecertificeerd. Hiermee voldoe je aan de wetgeving.

Programma

3 dagen - 31 onderdelen
  • Richtlijn ATEX 153: explosieveiligheidsdocument en de zonering
  • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij zoneren
  • Normen en praktijkrichtlijnen
  • Calamiteiten
  • Belangrijkste eigenschappen van gassen in relatie tot ATEX
  • Weergeven van de karakteristieken in een EVD
  • Voorbeelden van gas- en stofexplosie-eigenschappen en interpretatie van de risico’s
  • Zonering volgens NPR 7910-1:2020
  • Betekenis van de ATEX zones (definities, bepalen van de zonering)
  • Indelingsplicht
  • Gevarenbronnen, ventilatie, klasse van de zone, afmetingen zone
  • Ventilatieberekening
  • Bijzondere zoneringssituaties
  • Software voor bepalen van zones
  • Proeven en demonstraties in relatie tot zoneringen
  • Praktische oefeningen gaszonering
  • Zonering volgens IEC 60079-10-1
  • Belangrijkste eigenschappen van gassen in relatie tot ATEX
  • Zonering volgens NPR 7910-2
  • Betekenis van de ATEX zones (definities, bepalen van de zonering)
  • Indelingsplicht
  • Gevarenbronnen, afzuiging, klasse van de zone, afmetingen zone
  • Praktische oefeningen gaszonering
  • Zonering volgens IEC 60079-10-2
  • Verdieping in specifieke ATEX onderwerpen
  • Buitenlandse codes voor het vaststellen van de zones, zoals de EI15, DGUV
  • Proefexamen
  • Praktisch oefenen met het vaststellen van gevarenzones (gas en stof)
  • Demonstraties (vlampunt, vlamvoortplanting, nevels, gevaar van stoflagen, stofexplosie-silo, eigenschappen stoffen testen)
  • Dezoneren of zonereductie
  • NTA 7914 (tijdelijk gebruik van arbeidsmiddelen in gevarenzones) praktisch toepassen