Al onze open schrijvingen vinden tot 1 september 2021 online via live videoverbinding plaats. Lees meer over hoe dat in zijn werk gaat in onze veelgestelde vragen.

ATEX zonering Ex 002

In de cursus ATEX zonering Ex 002 behandelen we via een stappenplan hoe de ATEX zones voor gas en voor stof kunnen worden bepaald. Het resultaat van de zonering wordt in een formaat gegeven, zodat het onderdeel kan uitmaken van een explosieveiligheidsdocument. In het explosieveiligheidsdocument moet o.a. worden aangegeven welke ATEX zonering aanwezig is. Ook moet worden vermeld welke soorten gevarenbronnen (lekkages) en ventilatieomstandigheden aanwezig zijn. In België spreken we vaak over het zoneringsplan en het zoneringsverslag dat moet worden opgesteld. Tijdens de cursus behandelen we de zonering volgens NPR 7910-1/2 en IEC 60079-10-1/2.

In december 2020 is de nieuwe versie verschenen van de NPR 7910-1/-2. In de cursus worden de nieuwe normen uitgebreid behandeld.

Voor wie?

De cursus ATEX zonering Ex 002 is met name bedoeld om te leren hoe je ATEX zones bepaalt voor zowel gas- als ook stofontploffingsgevaar. De doelgroep is: veiligheidskundigen, preventie-adviseurs (belast met explosieveiligheid), proces-engineers, procestechnologen, ontwerpers van installaties, adviseurs, ATEX verantwoordelijken, (Q)HSE medewerkers.

Onderwerpen die tijdens de training worden behandeld

 • ATEX wet- en regelgeving (zoneringen + explosieveiligheidsdocument).
 • Betekenis van de ATEX zones (definities, bepalen van de zonering.
 • NPR 7910 -1 / -2 (gevarenbronnen, ventilatie, klasse van de zone, afmetingen zone.
 • Meest recente wijzigingen (december 2020) NPR 7910-1/-2.
 • Zoneren volgens IEC 60079-10-1/-2.
 • Zone-indelingen maken / stappenplan om ATEX zones te bepalen.
 • Ventilatieomstandigheden, berekeningen.
 • Gas- en stof-explosiekarakteristieken.
 • Andere praktijkrichtlijnen.

Bekijk het volledige programma onder aan deze pagina.

Vooropleiding / kennisniveau

Voor het volgen van de ATEX zonering Ex 002 is basiskennis op het niveau Ex 001 vereist. Bij voorkeur volg je eerst de ATEX basiscursus Ex 001, of je hebt vergelijkbare kennis verworven.

Duur van de training

De cursus ATEX zonering Ex 002 duurt 2 dagen.

Examen

Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van deelname. Optioneel kun je een IAB examen bijbestellen dat op Ex 002 (gas + stof) niveau wordt afgenomen. Dit examen is wat betreft het niveau vergelijkbaar met het IECEX05 module Ex 002 examen. Hiermee voldoe je aan de eisen van de Arbowet of Welzijnswetgeving. Het examen bestaat uit een theorie-examen met multiple-choice en open vragen en een praktijkexamen. Het praktijkexamen bestaat uit het zoneren van een aantal praktijksituaties. Van deze situaties dient de zonering te worden beschreven.

Het examen, zowel theorie en praktijk, wordt online afgenomen.
Bij de klassikale incompany trainingen wordt het examen op bedrijfslocatie afgenomen.

Combinaties met andere trainingen

De cursus ATEX zoneringen Ex 002 wordt vaak in combinatie gevolgd met de ATEX basis Ex 001. Bij gelijktijdige bestelling ontvang je korting. De Ex 002 training is onderdeel van de ATEX Masterclass (ExMA®).

Beschikbare lesvormen

 • Online livestream
 • E-learning
 • In company online
 • In company op locatie (NL/BE)

Wat zijn de verschillen tussen de verschillende lesvormen?

Beschrijving

ATEX zonering Ex 002

De ATEX cursus zonering Ex 002 richt zich specifiek op het vaststellen en bepalen van ATEX zones (gas en stof).

De ATEX richtlijnen zijn sinds 30 juni 2003 van kracht. Dit betekent dat vanaf die datum de arbeidsplaats dient te voldoen aan de ATEX 153 richtlijn. Dit betekent o.a. het opstellen van een explosieveiligheidsdocument. In het explosieveiligheidsdocument moet o.a. worden aangegeven welke ATEX zonering aanwezig is. Ook moet worden vermeld welke soorten gevarenbronnen (lekkages) en ventilatieomstandigheden aanwezig zijn. In België spreken we vaak over het zoneringsplan dat moet worden opgesteld.

Zone-indeling

Voor iedere werkplek waar een gevaar is voor gas- en/of stofexplosies dient er o.a. een zone-indeling te worden gemaakt. Vervolgens dient de apparatuur conform de voorschriften te worden beoordeeld.
Voorafgaand aan de zonering dient te worden vastgesteld of het gaat om brandbare stoffen of gassen. Veelal kan dit op basis van productbladen, echter soms moeten proeven worden gedaan om de explosie eigenschappen te bepalen. Daarna moet stapsgewijs worden bekeken welke gevarenbronnen, ventilatie en zoneklassen er allemaal aanwezig zijn.

Bij het maken van een zone-indeling maken we gebruik van onder andere de methodiek volgens de NPR 7910-1/-2. In vele gevallen geven de NPR 7910 richtlijnen niet realistische zones en gebruiken we andere informatiebronnen om te komen tot een verantwoorde en vooral veilige zone-indeling, bijvoorbeeld de EI15 (Engelse praktijkrichtlijn) of de DGUV (Duitse praktijkrichtlijn). Vanuit de zone-indeling volgen de eisen die gesteld moeten worden aan de apparatuur, derhalve is een juiste zone-indeling erg belangrijk.

Tijdens de training behandelen we ook de internationale zoneringsnormen: IEC 60079-10-1 (gas) en IEC 60079-10-2 (stof).

De NPR 7910 wordt in Nederland vrijwel standaard gebruikt om de ATEX zoneringen te bepalen. In België wordt ook in veel gevallen de NPR 7910 toegepast. Sommige internationale bedrijven gebruiken ook wel de API 500/505 of de NFPA 497.

Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van software om de afmetingen van de zones te bepalen.

 Leerdoelen

Leerdoel nr. 1 = zo goed mogelijk bepalen van explosiegevaarlijke gebieden.
Na het volgen van de Ex 002 training kun je ATEX zones bepalen volgens de NPR 7910-1 voor gas / NPR 7910-2 voor stof en volgens IEC 60079-10-1 voor gas / IEC 60079-10-2 voor stof. Aan de hand van een stappenplan en bruikbare modellen kun je de ATEX zones beschrijven. Tevens krijg je inzicht in het toepassen van andere normen, zoals de IEC 60079-10-1/-2

Duur ATEX cursus zonering (Ex 002)

De cursus ATEX zonering Ex 002 duurt 2 dagen. Tijdens de training behandelen we via een stappenplan hoe de ATEX zones voor gas en voor stof kunnen worden bepaald. Het resultaat van de zonering wordt in een standaard-formaat gegeven, zodat het onderdeel kan uitmaken van een explosieveiligheidsdocument.

Boek de Ex 002 training in combinatie met de Ex 001 training

De cursus ATEX zoneringen Ex 002 wordt vaak in combinatie met de Ex 001 ATEX basis gevolgd. Bij gelijktijdige bestelling ontvang je korting.
De Ex 002 training is onderdeel van de ATEX Masterclass (ExMA®).
De combinatietraining Ex 001 + Ex 002 is de 4-daagse training ATEX 153 Explosieveiligheidsdocument.

Boek de cursus ATEX zoneringen Ex 002 met korting via de Masterclass
Deze cursus wordt ook modulair aangeboden als onderdeel van de 14-daagse ATEX Masterclass. Je ontvangt bij het boeken van de Masterclass de volgende extra’s:
– Een korting van bijna € 1000,- ten opzichte van het boeken van de losse modules.
– Gratis toegang tot diverse e-learning cursussen.
– Gratis ATEX Masterproef (ExMA®), incl. TÜV persoonscertificaat.

DAG 1

 • 9.00
 • Inleiding
  • Richtlijn ATEX 153: explosieveiligheidsdocument en de zonering
  • bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij zoneren
  • normen en praktijkrichtlijnen
  • calamiteiten
 • Gas- en stof-explosiekarakteristieken
  • belangrijkste eigenschappen van gassen en stoffen in relatie tot ATEX
  • weergeven van de karakteristieken in een EVD
  • voorbeelden van gas- en stofexplosie-eigenschappen en interpretatie van de risico’s
 • Zonering volgens NPR 7910-1
  • betekenis van de ATEX zones (definities, bepalen van de zonering)
  • indelingsplicht
  • gevarenbronnen, ventilatie, klasse van de zone, afmetingen zone
  • ventilatieberekening
  • bijzondere zoneringssituaties (situaties waarbij in de praktijk niet gezoneerd wordt; afwijkende zoneringen, afwijkende afstanden, etc.)
  • software voor bepalen van zones
 • 12.15 – 13.15 Lunch
 • 13.15 – 16.30
 • Explosion Experience
  • proefjes en demonstraties in relatie tot zoneringen
 • Praktische oefeningen
  • zonebepaling van een tank
  • zonebepaling bij een bedrukkingsmachine voor het bepalen van zones
  • omvang van de zone bepalen
  • hypothetisch volume
  • ventilatieberekening
 • Zonering volgens IEC 60079-10-1
  • uitleg van de methodiek
  • werken met de Excel sheet volgens IEC 60079-10-1
 • 16.30 Afsluiting

DAG 2

 • 09.00
 • Inleiding, behandelen van vragen
 • Stof-explosiekarakteristieken
  • belangrijkste eigenschappen van stoffen in relatie tot ATEX
 • Zonering volgens NPR 7910-2
  • betekenis van de ATEX zones (definities, bepalen van de zonering)
  • indelingsplicht
  • gevarenbronnen, afzuiging, klasse van de zone, afmetingen zone
  • uitwerken van een ATEX stofzone / praktijkoefening
 • 12.15 – 13.15 Lunch
 • 13.15 – 16.30
 • Zonering volgens IEC 60079-10-2
 • Verdieping in specifieke ATEX onderwerpen
 • Buitenlandse codes voor het vaststellen van de zones, zoals de EI15, DGUV, etc.
 • Examenoefeningen
 • Cursusmap met lesboek en opdrachtenboek op papier
 • Bij de online trainingen ook het lesmateriaal digitaal
 • Methode van lesgeven
  • doornemen lesboek
  • praktische oefeningen
  • praktische voorbeelden
 • Je ontvangt voorafgaand aan de cursus (meteen op persoonlijk e-mailadres) een uitnodiging met details over de cursus
 • Bij de online trainingen worden de lesmaterialen voorafgaand aan de cursus opgestuurd
 • Bij de online trainingen wordt voor de livestream gebruik gemaakt van Microsoft Teams
 • Bewijs van deelname (5 jaar geldig)

Klassikale training in Appingedam

De klassikale training in Appingedam wordt in verband met de Covid-19 maatregelen niet gegeven tot 1-9-2021.

Online livestream vanuit Appingedam

De livestream wordt verzorgd met professionele camera’s. Je volgt de training vanuit je eigen locatie, bijvoorbeeld je werkplek of thuis. Je hebt een laptop of tablet met webcam nodig om deel te nemen aan de online training.
Tijdens de training is er interactie tussen docent en cursisten en kunnen vragen worden gesteld. Details van praktijkvoorbeelden worden met camera’s goed in beeld gebracht, zo kun je meekijken bij een zonering in ons praktijklokaal. Je beleeft alles mee.
Je ontvangt het cursusboek een aantal dagen voorafgaand aan de cursus via de post en als PDF voorafgaand aan de training. Examen IAB ATEX Ex 002 optioneel en apart te bestellen. Zie examen Ex 002.

E-learning

Je kunt de Ex 002 ook helemaal in je eigen tijd volgen via E-learning (binnen 1 jaar). Het lesmateriaal is digitaal en wordt via internet in eigen tijd doorlopen. Optioneel kun je ook de cursusmap er bij bestellen.
De cursus is volledig digitaal. naast het lesmateriaal bevat de E-learning ook oefeningen en vragen. Examen IAB ATEX 002 optioneel en apart te bestellen. Zie examen Ex 002.
Er zijn supportmomenten via Microsoft Teams beschikbaar, waar je je vragen kunt stellen. Je krijgt hiervoor een link waarbij je zelf een supportmoment kunt inplannen.
Na bestelling krijg je een inlogcode en kun je in eigen tijd de E-learning maken. Op deze manier kun je je goed voorbereiden voor het examen Ex 002.

Incompany klassikaal (NL/BE)

De training wordt op bedrijfslocatie gegeven in Nederland of België. De docent bezoekt het bedrijf en geeft ter plaatste de ATEX basis Ex 002. De planning van de 2 cursusdagen wordt in overleg afgestemd. De training wordt indien relevant op maat gemaakt, waarbij eigen vragen en situaties aan de orde komen.

Ter voorbereiding is het wenselijk om specifieke informatie, zoals het explosieveiligheidsdocument, te ontvangen van de eigen bedrijfssituatie en of vragen en wensen. Specifieke informatie voor maatwerk dienen we uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de cursus te ontvangen.

De prijs is all-in en omvat maatwerk, reiskosten, cursusmaterialen en bewijs van deelname. Max. aantal deelnemers 12. Examen IAB ATEX 002 optioneel en apart te bestellen. Het examen wordt op bedrijfslocatie klassikaal afgenomen door de examinator. Zie examen Ex 002.

Vraag hier een offerte aan voor deze incompany training en ontvang deze in je mailbox.

Incompany online livestream klassikaal (NL/BE)

Online livestream vanuit Appingedam. De livestream wordt verzorgd met professionele camera’s. Alleen voor deelnemers incompany. Vanuit onze eigen cursuslocatie volgen de deelnemers online de training. De deelnemers kijken klassikaal naar de livestream via groot scherm of beamer incompany. Tijdens de training is er interactie tussen docent en cursisten en kunnen vragen worden gesteld. Details van praktijkvoorbeelden worden met camera’s goed in beeld gebracht. Je beleeft alles mee.

De training wordt indien relevant op maat gemaakt, waarbij eigen vragen en situaties aan de orde komen. Ter voorbereiding is het wenselijk om specifieke informatie te ontvangen van de eigen bedrijfssituatie en of vragen en wensen. Specifieke informatie voor maatwerk dienen we uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de cursus te ontvangen.

Benodigd: groot scherm of beamer om de livestream te projecteren, computer + webcam + geluid, internet, Microsoft Teams. De cursusboeken worden voorafgaand aan de cursus naar 1 centraal adres gestuurd. Tevens wordt het lesmateriaal digitaal verstuurd (PDF).

Examen IAB ATEX 002 optioneel en apart te bestellen. Zie examen Ex 002. Het examen wordt op 1 moment binnen 2 weken na de cursus afgenomen.

Vraag hier een offerte aan voor deze incompany training en ontvang deze in je mailbox.

Incompany online livestream individueel (NL/BE)

Online livestream vanuit Appingedam. De livestream wordt verzorgd met professionele camera’s. Alleen voor deelnemers incompany. Vanuit onze eigen cursuslocatie volgen de deelnemers online de training. De deelnemer heeft een laptop met webcam om deel te nemen aan de online training. De deelnemer kan de livestream volgen vanuit zijn eigen werkplek of in het bedrijf of waar ook ter wereld, mits internetverbinding aanwezig. Tijdens de training is er interactie tussen docent en cursisten en kunnen vragen worden gesteld. Details van praktijkvoorbeelden worden met camera’s goed in beeld gebracht. Je beleeft alles mee.

De training wordt indien relevant op maat gemaakt, waarbij eigen vragen en situaties aan de orde komen. Ter voorbereiding is het wenselijk om specifieke informatie te ontvangen van de eigen bedrijfssituatie en of vragen en wensen. Specifieke informatie voor maatwerk dienen we uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de cursus te ontvangen.

De cursusboeken worden voorafgaand aan de cursus naar 1 centraal adres gestuurd. Intern dienen de lesboeken naar de individuele deelnemers te worden verstuurd. Tevens wordt het lesmateriaal digitaal verstuurd (PDF). Examen IAB ATEX 002 optioneel en apart te bestellen. Zie examen Ex 002.

Vraag hier een offerte aan voor deze incompany training en ontvang deze in je mailbox.

Incompany E-learning (NL/BE)

De cursist maakt de E-learning in zijn eigen tijd (max. binnen 2 maanden). Het lesmateriaal is digitaal en wordt via internet in eigen tijd doorlopen. Optioneel kunnen er ook cursusmappen bij worden besteld. Ter voorbereiding is het wenselijk om specifieke informatie te ontvangen van de eigen bedrijfssituatie en of vragen en wensen. Dit wordt dan opgenomen in de E-learning.

De cursus is volledig digitaal, naast het lesmateriaal bevat de E-learning ook oefeningen en vragen. Het examen IAB EX 002 is optioneel en apart te bestellen. Zie examen Ex 002.

Er zijn centrale supportmomenten via Microsoft Teams beschikbaar, waarbij de cursisten vragen kunnen stellen. Deze supportmomenten kunnen de cursisten op vooraf geplande data zelf inplannen.
De cursist krijgt een inlogcode en kan in zijn eigen tijd de E-learning maken.

Vraag hier een offerte aan voor deze incompany training en ontvang deze in je mailbox.


ATEX zone in het tanklokaal

ATEX zone in het tanklokaal

online livestream Appingedam

Excel rekenblad IEC 60079-10-1

storten poeder in een zakkenstort

storten poeder in een zakkenstort

incompany klassikale training

incompany klassikale training

foto cursusmap ex 002

binnenzijde silo zone 21

binnenzijde silo zone 21

ATEX zones bij een stoffilter

ATEX zones bij een stoffilter

Online livestream

Ex 002 online livestream 2 dagen kost € 980,– excl. BTW, dit is inclusief:

 • 2 dagen online training terwijl deze live wordt gegeven vanuit onze cursuslocatie
 • cursusboek via post verstuurd
 • cursusboek als PDF via email
 • bewijs van deelname

E-learning

Ex 002 E-learning  kost € 290,–, excl. BTW, dit is inclusief:

 • E-learning toegang voor 1 jaar
 • supportmomenten via Microsoft Teams
 • bewijs van deelname
 • optioneel bij te bestellen het cursusboek Ex 002 en wordt via post verstuurd voor € 60,– excl. BTW.

Incompany training

Vraag voor incompany trainingen, vraag hier een offerte aan en ontvang deze direct via email.

Op alle onze bestellingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 980,00

Wissen

Cursistgegevens:

 • Wij gebruiken het e-mailadres van de cursist om inhoudelijk over de cursus te communiceren.
 • Wij gebruiken het telefoonnummer van de cursist enkel als contactmiddel indien er een calamiteit is.
 • De cursus vindt online plaats, maar de cursist ontvangt vooraf het lesboek op papier. Geef een adres op waarop de cursist het boek wil ontvangen.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.