ATEX cursus Ex 009

 • ATEX

In de cursus ATEX ontwerpen Ex 009 behandelen we de principes voor het ontwerpen van een installatie in explosiegevaarlijke gebieden. De cursus omvat de explosie-beveiligingsaspecten van het ontwerpen van elektrische installaties en instrumentele systemen.

Tijdens de training wordt een efficiënt explosieveilig ontwerp nagestreefd. Ook komen keuzes voor apparatuur en installatie aan de orde, in relatie tot initiële kosten. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met onderhoud en inspectie.

Door een juist ontwerp kunnen veel problemen in de praktijk worden voorkomen. We bespreken diverse voor- en nadelen van ATEX apparatuur waar je je keuzes op baseert.

Na het volgen van de Ex 009 training heb je voldoende kennis om keuzes te maken voor ATEX apparatuur en om installaties correct te ontwerpen.

Wat leer je

 • keuze van wartels, afdichtingsringen, moeren, kartelringen
 • aardschermen, EMC schermen, afgeschermde kabels
 • diverse soorten kabels
 • intrinsiek veilige kringen
 • keuze van elektromotoren Ex d of Ex e of Ex p
 • keuze van materieel Ex d, Ex e, Ex n, Ex p, etc.

Aangezien bij een ontwerp ook vaak de zonering ter sprake komt gaan we ook in op het doen van aanpassingen om bijvoorbeeld de zone-klasse of de zone-omvang te veranderen.

Praktische details

Deze training gebruikt de IEC 60079-14 en alle andere relevante normen die van toepassing kunnen zijn als basis.

Na een uitleg van belangrijke uitgangspunten, zoals zonering, voorkomen van ontstekingsbronnen, etc. gaan we verder in op het ontwerp. We gebruiken een aantal casussen om te oefenen. Tijdens de training gaan we in op het ontwerp voor gas- en stofexplosiegevaar.

Programma

  • Verantwoordelijkheden bij het ontwerp van een Ex-installatie
  • Verificatie-dossier
  • Effect van verkeerde keuzes tijdens een ontwerp
  • Kwalificaties van personeel
  • Soorten ATEX zones
  • Gasgroepen, T-klassen, stofgroepen, “T-klassen bij stof”
  • Omgevingsinvloeden die van belang zijn voor het ontwerp
  • Aankoop van explosieveilige apparatuur (certificatie)
  • Documentatie die aanwezig moet zijn bij Ex-apparatuur
  • Beschermingswijzen en de invloed op het ontwerp
  • - ATEX beschermingswijzen, zoals Ex d, Ex e, Ex i, Ex m, Ex n, Ex p, Ex t
  • - Specifieke bijzonderheden voor de diverse beschermingswijzen, zoals Ex d, e, i, p
  • - ATEX mechanische beschermingswijzen h, c, k, b
  • - Buitenlandse certificeringen
  • - Oude certificeringen
  • - Nieuwe ATEX coderingen
  • Vereiste documentatie voorafgaand aan het ontwerp
  • Zone classificaties en tekeningen / eigenschappen van gassen en stoffen
  • Zone / categorie of een afwijkend EPL (Equipment Protection Level)
  • Externe invloeden
  • Keuze van materialen en de invloed op inkoop, installatie, inspectie, onderhoud, etc.
  • Inkoopcontrole van apparatuur / Begeleiding van de installatie
  • Voorbereiding van de initiële gedetailleerde inspectie
  • Onderhoud en inspectie specificeren van het Ex-materiaal
  • Certificering van de voltooide installatie
  • Keuze uit diverse soorten apparatuur in verschillende beschermingswijzen
  • - Junctionboxen (gaten, klemmen, wartels, afdichtingsringen, moeren, kartelringen, aardeplaatjes)
  • - Ex wartels, Ex en EMC
  • - Kabelkeuzes (o.a. mb, gasdicht, aardschermen / EMC-schermen)
  • - Markeringen, schema’s
  • - Ontstekingsbronnen in zones: Ex p of Ex d of Ex e+aanvullende beschermingsmethoden
  • - Praktische oefeningen (keuzes van apparatuur in het ontwerp)
  • Vervolg keuze van apparatuur
  • - Elektromotoren (Ex p, Ex n, Ex d, Ex e, en Ex de) voordelen / nadelen
  • - Frequentieregelaars voor motoren / thermische beveiligingen
  • - Softstarters
  • - Mechanische apparatuur (kort overzicht)
  • - Ondersteunde zaken zoals aan kabelladders, ondersteuningen, doorvoeren
  • - Verplaatsbaar materieel zoals transportwerktuigen en mobiele apparatuur
  • Praktijkoefening in een ATEX zone
  • Intrinsiek veilige systemen
  • - Instrumentatie en intrinsieke veiligheid
  • - Zenerbarriers of galvanische scheiders
  • - Systeem certificaties / Loop-berekeningen
  • - Scheiding van kabels
  • - Kabelschermen / afschermingen
  • - Barriers in het zonegebied / veldbussystemen
  • Aarding en vereffening
  • - Aardingssystemen
  • - Bliksembeveiliging
  • - Statische elektriciteit
  • - Vereffeningen
  • - Beperkt gebruik van isolerende materialen
  • - Keuze van anti-statische materialen
  • Proefexamen