ATEX cursus Ex 009

  • ATEX

ATEX cursus Ex 009

De Ex 009 training omvat de explosie-beveiligingsaspecten van het ontwerpen van elektrische installaties en instrumentele systemen.

Tijdens de training wordt een efficiënt explosieveilig ontwerp nagestreefd. Ook komen keuzes voor apparatuur en installatie aan de orde, in relatie tot initiële kosten. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met onderhoud en inspectie.

Deze training gebruikt de IEC 60079-14 en alle andere relevante normen die van toepassing kunnen zijn als basis.

Na een uitleg van belangrijke uitgangspunten, zoals zonering, voorkomen van ontstekingsbronnen, etc. gaan we verder in op het ontwerp. We gebruiken een aantal casussen om te oefenen. Tijdens de training gaan we in op het ontwerp voor gas- en stofexplosiegevaar.

Leerdoelen

Leerdoel nr. 1 = zo goed mogelijk ontwerpen van elektrische installaties in zones.
Na het volgen van de Ex 009 training heb je voldoende kennis om keuzes te maken voor ATEX apparatuur en om installaties correct te ontwerpen.

Duur van de training

De training ATEX ontwerpen Ex 009 duurt 2 dagen.

Combinatie met andere trainingen

De cursus ATEX ontwerpen Ex 009 wordt vaak als aanvulling op de ATEX Masterclass (ExMA®) gevolgd.
De Ex 009 is geen onderdeel van de ATEX Masterclass.