ATEX Statische elektriciteit

 • ATEX

De cursus statische elektriciteit behandelt de diverse vormen van statische ontladingen. In explosiegevaarlijke gebieden kan een vonk door een ontlading van statische elektriciteit ernstige gevolgen hebben.

Wat leer je

 • Principe van statische elektriciteit.
 • Statische ontladingen, zoals vonkontlading, borstelontlading, stortkegelontlading.
 • Maatregelen om statische oplading te voorkomen.
 • Statische elektriciteit: wetgeving en normen en informatie.
 • Praktijkcasussen statische elektriciteit.
 • Controle en beoordelen van explosiegevaar door statische elektriciteit.

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil leren over (het voorkomen van) de risico’s van statische elektriciteit in productieomgevingen.

Vereisten

Voor deze training is geen specifieke vooropleiding vereist.

Praktische details

Aan de cursus is een toets verbonden. Gebruik waar nodig de TRBS 2153 voor het beantwoorden van de vragen. In de dagelijkse praktijk adviseren wij om gebruik te maken van de IEC 60079-32-1.

Programma

In deze online cursus, die je in je eigen tijd en tempo kunt volgen, komen de volgende onderwerpen aan bod:

Hoofdstuk 1: Inleiding

 • Opbouw van de cursus statische elektriciteit
 • Inleiding statische elektriciteit
 • ATEX zones

Hoofdstuk 2: Principe van statische elektriciteit

 • Ontstaan van statische elektriciteit
 • Statische elektriciteit nauwkeurig beschouwd
 • Tribo-elektrisch effect
 • Influentie
 • Geleiders en Isolatoren

Hoofdstuk 3: Statische ontladingen

 • Statische ontladingen
 • Vonkontladingen
 • Borstelontlading
 • Corona-ontlading
 • Glijborstelontlading
 • Bliksemontlading
 • Stortkegelontlading

Hoofdstuk 4: Maatregelen om statische oplading te voorkomen

 • Maatregelen om statische elektriciteit te voorkomen
 • Maatregelen om statische oplading te voorkomen bij vloeistoffen
 • Anti-statische kleding, schoenen, etc.
 • Bigbags
 • Aarding en vereffening

Hoofdstuk 5: Statische elektriciteit: wetgeving en normen en informatie

 • Arbeidsveiligheid wetgeving en statische elektriciteit
 • Productveiligheid wetgeving en statische elektriciteit
 • Normen over statische elektriciteit
 • Informatie over statische elektriciteit

Hoofdstuk 6: Statische elektriciteit in de praktijk

 • Casus borstelontlading
 • Casus glijborstelontlading
 • Casus vonkontlading

Hoofdstuk 7: Controle statische elektriciteit

 • Checklist statische elektriciteit
 • Stofexplosiegevaar beoordelen

Hoofdstuk 8: Examen

Het examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen. Om te slagen dien je minimaal 28 vragen goed te beantwoorden. Gebruik waar nodig de TRBS 2153 voor het beantwoorden van de vragen. De TRBS 2153 kun je downloaden. In de dagelijkse praktijk adviseren wij om gebruik te maken van de IEC 60079-32-1.