ATEX zonering Ex 002

 • ATEX
 • Gas
 • Stof
 • TÜV-gecertificeerd
 • Zonering

In de cursus ATEX zonering Ex 002 leer je hoe je ATEX gas- en stofzones bepaalt.  We doen dit volgens de NPR 7910-1 (gas) & -2 (stof). Ook kijken we naar de Europese norm IEC 60079-10-1/2. Aan de hand van een stappenplan en bruikbare modellen kun je de ATEX zones beschrijven.

In december 2020 is de nieuwe versie verschenen van de NPR 7910-1/-2. In de cursus worden de nieuwe normen uitgebreid behandeld. De cursus is TÜV gecertificeerd en voldoet aan de eindtermen volgens IECEx 05.

Wat leer je

 • ATEX zoneringen + explosieveiligheidsdocument en de wet.
 • Definities en bepalen van de zonering.
 • NPR 7910-1/-2 (gevarenbronnen, ventilatie, klasse van de zone, afmetingen zone).
 • Meest recente wijzigingen (december 2020) NPR 7910-1/-2.
 • Zoneren volgens IEC 60079-10-1/-2.
 • Zone-indelingen maken.
 • Stappenplan om ATEX zones te bepalen.
 • Ventilatieomstandigheden, berekeningen.
 • Gas- en stofexplosiekarakteristieken.
 • Andere praktijkrichtlijnen.

Voor wie

De cursus ATEX zonering Ex 002 is geschikt voor iedereen die aan de slag moet met het bepalen of beoordelen van ATEX gas- en/of stofzones. Denk aan functies als veiligheidskundigen, preventie-adviseurs (belast met explosieveiligheid), proces engineers, procestechnologen, ontwerpers van installaties, adviseurs, ATEX verantwoordelijken, (Q)HSE medewerkers.

Vereisten

Voor het volgen van de ATEX zonering Ex 002 is basiskennis op het niveau Ex 001 vereist. Bij voorkeur volg je eerst de ATEX basiscursus Ex 001, of je hebt vergelijkbare kennis verworven.

Praktische details

In deze cursus leer je een methodiek om tot zonering te komen. Het resultaat van de zonering wordt in een formaat gegeven, zodat het onderdeel kan uitmaken van een explosieveiligheidsdocument. In het explosieveiligheidsdocument moet o.a. worden aangegeven welke ATEX zonering aanwezig is. Ook moet worden vermeld welke soorten gevarenbronnen (lekkages) en ventilatieomstandigheden aanwezig zijn. In België spreken we vaak over het zoneringsplan en het zoneringsverslag dat moet worden opgesteld.

Programma

2 dagen - 27 onderdelen
  • Richtlijn ATEX 153: explosieveiligheidsdocument en de zonering
  • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij zoneren
  • Normen en praktijkrichtlijnen
  • Calamiteiten
  • Belangrijkste eigenschappen van gassen in relatie tot ATEX
  • Weergeven van de karakteristieken in een EVD
  • Voorbeelden van gas- en stofexplosie-eigenschappen en interpretatie van de risico’s
  • Zonering volgens NPR 7910-1:2020
  • Betekenis van de ATEX zones (definities, bepalen van de zonering)
  • Indelingsplicht
  • Gevarenbronnen, ventilatie, klasse van de zone, afmetingen zone
  • Ventilatieberekening
  • Bijzondere zoneringssituaties
  • Software voor bepalen van zones
  • Proeven en demonstraties in relatie tot zoneringen
  • Praktische oefeningen gaszonering
  • Zonering volgens IEC 60079-10-1
  • Belangrijkste eigenschappen van gassen in relatie tot ATEX
  • Zonering volgens NPR 7910-2
  • Betekenis van de ATEX zones (definities, bepalen van de zonering)
  • Indelingsplicht
  • Gevarenbronnen, afzuiging, klasse van de zone, afmetingen zone
  • Praktische oefeningen gaszonering
  • Zonering volgens IEC 60079-10-2
  • Verdieping in specifieke ATEX onderwerpen
  • Buitenlandse codes voor het vaststellen van de zones, zoals de EI15, DGUV
  • Proefexamen