CE Masterclass Machinebouw

 • CE
 • TÜV-gecertificeerd

logo CESE TUV persoonscertificering smallDe opleiding CE Machinebouw Masterclass is een opleidingstraject waarin je wordt opgeleid tot CE consultant of CE expert voor de machinebouw.
Inclusief TÜV-persoonscertificering. Na het voltooien van de CE-Masterclass ontvang je het CESE® certificaat. (CE Safety Expert).

Wat leer je

Alle onderwerpen voor CE-markeren van machines of het beoordelen van de veiligheid van machines komen uitgebreid aan de orde:

 • Coördineren van CE-markering
 • Beoordeling volgens de CE-richtlijnen / verordeningen en normen
 • Beoordelen van machineveiligheid
 • Uitvoeren van een risicobeoordeling
 • Opstellen van een technisch dossier
 • Opstellen van gebruikershandleidingen
 • Opstellen EU-conformiteitsverklaringen
 • Aanbrengen CE-markering

We richten ons vooral op machines tijdens de opleiding, maar mocht je andere productgroepen willen certificeren, dan geeft de opleiding ook voldoende informatie voor het CE-certificeren. Vraag anders of de opleiding ook voor je geschikt is.

Voor wie

De training is geschikt voor cursisten die willen leren om hun eigen machines te gaan CE-markeren, voor hen die het vak van CE-adviseur willen leren of voor medewerkers die CE-markeringen op machines willen kunnen beoordelen. Uiteraard is het mogelijk en gewenst om eigen voorbeelden in te brengen. Tevens is deze opleiding geschikt om te leren hoe je machines beoordeelt op veiligheid.

Vereisten

De opleiding vereist geen specifieke vooropleiding, maar ervaring en affiniteit op het gebied van techniek, regelgeving en veiligheid is gewenst. Neem bij vragen hierover contact met ons op via het contactformulier.

Praktische details

De CE Masterclass machines is opgebouwd uit 5 trainingen, twee e-learning modules, examens en een CE Masterproef (opdracht uitwerken en een presentatie). De opleidingsdagen zijn verspreid over een periode van circa 6 maanden. Na het succesvol afronden van de Masterproef ontvang je het CESE TÜV-persoonscertificaat. Dit is 5 jaar geldig.

Voor de CE-Masterproef maak je een technisch dossier van een machine of apparaat. Hiervoor krijg je voorbeelden aangereikt. Aan het begin van de opleiding geef je het onderwerp aan waarvoor je een dossier gaat opstellen. Je krijgt van ons hierop feedback en tips. Het uiteindelijke CE-masterproef dossier wordt door TUV beoordeeld en over dit dossier geef je een korte presentatie. Het kan zijn dat je een nieuwe machine beoordeelt of een bestaande machine. Binnen je opdracht geven we dat verder vorm.
Tijdens de opleiding zijn er meerdere feedbackmomenten waarop je vragen kan stellen.

De opleiding bestaat uit meerdere traingen. Een training kan bestaan uit een online training via Microsoft Teams en een e-learning. Bij de modules is dat aangegeven.

 • CE-coördinator: CE-markering, welke richtlijnen/verordeningen zijn van toepassing, voldoen aan de CE-voorschriften
  • 2 dagen online via Microsoft Teams
  • E-learning met oefeningen
  • examen (online via Teams)
 • Machinerichtlijn en machineveiligheid: toepassen van de voorschriften van de machinerichtlijn, beoordelen van bestaande machines, de nieuwe machineverordening
  • 1 dag online via Microsoft Teams
  • E-learning met oefeningen
  • examen (online via Teams)
 • Risicobeoordelingen maken: risicobeoordelingen maken volgens EN ISO 12100
  • 1 dag online via Microsoft Teams
  • E-learning met oefeningen
 • Gebruiksaanwijzingen opstellen: gebruiksaanwijzingen maken volgens de voorschriften van CE-markering
  • E-learning met oefeningen
 • Examen risicobeoordeling maken + gebruiksaanwijzingen opstellen (online via Teams)
 • Elektrische veiligheid voor machines IEC 60204-1: beoordelen van de elektrische installatie van machines
  • 1 dag online via Microsoft Teams
  • E-learning met oefeningen
 • Beveiligingen op machines ISO 13849 / IEC 62061: beveiligingssystemen op machines beoordelen (noodstops, deurschakelaars, lichtschermen, etc.)
  • 1 dag online via Microsoft Teams
  • E-learning met oefeningen
 • Examen Elektrische veiligheid voor machines + PL/SIL (online via Teams)
 • Technische Dossiers volgens CE-markering: eisen die de CE-richtlijnen/verordeningen stellen aan documentatie
  • E-learning
 • CE Masterproef Machinebouw: presentatie over het gemaakte CE-project.

De docenten zijn vanuit hun eigen beroepspraktijk ervaren en in staat om alle achtergrond informatie over CE-markering aan te reiken. De opleiding gaat hoofdzakelijk over het CE-markeren van machines, maar ook voor andere producten en CE-richtlijnen geeft de opleiding voldoende informatie om met de CE-certificering aan de slag te gaan.
Gedurende de opleiding bouw je een technisch dossier op, hetzij van een eigen machine of van een voorbeeldmachine. Kern van dit dossier is de risicobeoordeling van een machine of installatie. Dit presenteer je tijdens de CE Masterproef.
Het technisch dossier wordt opgebouwd volgens de voorschriften van de CE-richtlijnen / verordeningen.

Bij de verschillende cursussen (behalve de e-learning) horen ook cursusboeken, deze krijg je voorafgaand aan de cursus per post toegestuurd.

De CE Masterclass is een intensieve opleiding, waarbij je tussen de opleidingsdagen tijd in moet plannen voor studeren en maken van opdrachten. Houdt er rekening mee dat je tussen de cursusblokken circa 1-2 dagen aan zelfstudie of het maken van opdrachten nodig hebt.
Voorafgaand aan de opleiding starten we met de CE Masterclass groep met een kick-off meeting (via Teams), waarin we uitleg geven rondom de opleiding en de Masterproef. Tijdens de opleiding organiseren we meerdere online bijeenkomsten (Teams) om uitleg te geven en vragen te beantwoorden rondom de CE Masterproef.
De CE Masterclass is een volledige opleiding, alle onderwerpen rondom CE-markering komen uitgebreid aan bod.

 

Cursusdata

Let op: deze opleiding wordt maar één keer per jaar gegeven, van januari tot en met juli. De eerstvolgende CE Masterclass start in januari 2023. Je kunt je niet inschrijven voor afzonderlijke modules.

Inschrijving en data voor deze opleiding in 2023:

 • Kick-off meeting: maandag 16 januari 2023 9.00 – 10.30 (online via Teams)
 •  CE-coördinator
  • 1 dag online via Microsoft Teams: donderdag 26 januari 2023
  • 1 dag online via Microsoft Teams: dinsdag 31 januari 2023
  • E-learning via zelfstudie (tijdsbesteding circa 1,5 dag)
  • examen (online via Teams): vrijdag 10 februari 2023 (13.00 – 16.00)
 • Machinerichtlijn en machineveiligheid
  • 1 dag online via Microsoft Teams: dinsdag 14 maart 2023
  • E-learning via zelfstudie (tijdsbesteding circa 1,5 dag)
  • examen (online via Teams): vrijdag 24 maart 2023 (9.00 – 12.00)
 • Risicobeoordelingen maken
  • 1 dag online via Microsoft Teams: dinsdag 28 maart 2023
  • E-learning via zelfstudie (tijdsbesteding circa 1 dag)
 • Gebruiksaanwijzingen opstellen
  • E-learning via zelfstudie (tijdsbesteding circa 1 dag)
 • Examen risicobeoordeling maken + gebruiksaanwijzingen opstellen (online via Teams): vrijdag 14 april 2023 (13.00 – 16.00)
 • Elektrische veiligheid voor machines IEC 60204-1
  • 1 dag online via Microsoft Teams: maandag 8 mei 2023
  • E-learning via zelfstudie (tijdsbesteding circa 1 dag)
 • Beveiligingen op machines ISO 13849 / IEC 62061
  • 1 dag online via Microsoft Teams: woensdag 17 mei 2023
  • E-learning via zelfstudie (tijdsbesteding circa 1,5 dag)
 • Examen Elektrische veiligheid voor machines + PL/SIL (online via Teams): vrijdag 26 mei (13.00 -16.00)
 • Technische Dossiers volgens CE-markering
  • E-learning (tijdsbesteding circa 1 dag)
 • CE Masterproef Machinebouw: donderdag 6 juli of vrijdag 7 juli 2023

Overige data

 • Feedbackmomenten
  • maandag 6 maart 2023 (9.00 – 10.30 online via Teams)
  • maandag 27 maart 2023 (9.00 – 10.30 online via Teams)
  • maandag 22 mei 2023 (9.00 – 10.00 online via Teams)
 • Inleveren onderwerp voor CE-masterproef: vrijdag 10 maart 2023
 • Inleveren project document voor de CE-Masterproef: vrijdag 16 juni 2023

Je dient de CE-Masterclass binnen 1 jaar af te ronden.