ATEX inspectie Ex 007 / 008

 • ATEX
 • Inspectie

In de cursus ATEX inspectie Ex 007/008 wordt de inspectie van elektrisch explosieveilig materieel uitgelegd. Aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden gaan we diverse eisen uit de norm IEC 60079-17 bekijken. Tijdens de cursus ga je ook praktisch aan de slag.

Je kijkt naar explosieveilige apparatuur, om vervolgens de inspectievoorschriften te controleren. Alle inspectieklassen komen aan de orde: visueel, nauwkeurig en gedetailleerd.

Wat leer je

 • Inspectievoorschriften voor Ex d, Ex e, Ex n, Ex t, Ex i, Ex p.
 • Uitleg van de inspectie-items uit de IEC 60079-17 aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 • Visueel, nauwkeurig en gedetailleerd inspecteren.
 • Ex coderingen / oude coderingen / Amerikaanse coderingen / EPL Equipment Protection Level.
 • Metingen en beproevingen.
 • Praktische inspectieoefeningen.
 • Berekeningen aan Ex i installaties gas en stof (ia / ib / ic)

Voor wie

De training ATEX inspectie Ex 007/008 is met name bedoeld voor inspecteurs, technische medewerkers, monteurs, auditors, ATEX installatieverantwoordelijken die willen leren hoe explosieveilige apparatuur geïnspecteerd moet worden.
Deze training kun je ook volgen als je wilt kunnen beoordelen of elektrische installaties in zones volgens de voorschriften zijn aangelegd of je wilt goed kunnen overleggen met inspecteurs en/of installateurs van explosieveilige apparatuur.

Vereisten

Je hebt een ATEX vooropleiding op het niveau Ex 001 en Ex 003/006.

Voor deze training is voorkennis op het niveau van Ex 003/006 noodzakelijk. Met andere woorden: je moet kennis en inzicht hebben van de installatievoorschriften volgens Ex 003/006. Elektrotechnische voorkennis op middelbaar niveau is vereist, hetzij verkregen door scholing of door praktijkervaring. Cursisten met werktuigbouwkundige achtergrond kunnen deze training ook prima volgen indien in de praktijk elektrotechnische kennis en ervaring is verkregen.

Praktische details

Zodra de gevaarlijke zones zijn vastgesteld en elektrische apparatuur is geïnstalleerd, dient de apparatuur in de zone te worden geïnspecteerd (voor ingebruikname dient er altijd een gedetailleerde inspectie te worden uitgevoerd).

Deze inspectie dient te worden uitgevoerd volgens de norm IEC 60079-17.  Deze norm geeft per beschermingswijze aan op welke punten de apparatuur geïnspecteerd dient te worden.
Voor een nieuwe installatie van elektrische apparatuur in een zone is het verplicht om een gedetailleerde inspectie uit te voeren. Voor deze inspectie zijn ook beproevingen (testen) noodzakelijk.

De eerste stap in de inspectie

De eerste stap in de inspectie is de controle of de apparatuur geschikt is voor de zone waarin het is geplaatst. Hiertoe schrijven we de Ex-codering van het materieel over in een componentenlijst. Vervolgens gaan we toetsen of het apparaat geschikt is voor de aanwezige zone. Hierbij wordt o.a. gekeken naar:

 • EPL / categorie van het apparaat versus de zone
 • de gasgroep / stofgroep van het apparaat versus de gasgroep / stofgroep van de zone
 • de T-klasse van het apparaat versus de T-klasse van de zone.

Daarnaast moet er ook worden gekeken naar aanvullende voorwaarden, zoals omgevingstemperatuur, intrinsiek veilige circuits, etc.

Ook dient de juiste methode van installatie te worden beschouwd.
Voor sommige apparatuur bevat de installatienorm IEC 60079-14 extra voorwaarden. In België staan extra bepalingen in het AREI.

Vastleggen van de bevindingen is een belangrijk onderdeel van de inspectie. Ten eerste worden de coderingen van de apparaten vastgelegd. Hierbij wordt dan gecontroleerd of het apparaat voldoet aan de zone-eisen. Daarna passen we de inspectievoorschriften toe. Vervolgens dienen de non-compliances te worden gerapporteerd. Hiervoor hanteren we een overzichtelijk rapportage model.
Op basis van de non-compliances maken we, indien mogelijk, een voorstel voor herstel van de situatie. De urgentie hiervan kan worden ingeschat op basis van de beschermingswijze van de apparatuur.
Naast apparatuur bevindingen dienen ook de omgevingsfactoren van de omgeving te worden beschouwd.

Praktijkinspecties

Tijdens de training wordt er praktisch geoefend met de inspectie. Dit doen we in ons praktijklokaal in Appingedam. Voor online cursussen hebben we een methode ontwikkelt waarbij je via onze online leeromgeving apparatuur gaat inspecteren. Je kijkt met de ogen van de inspecteur naar apparatuur en dan kun je de nodige inspectie-items beoordelen. Tevens leer je hoe je de beproevingen moet doen tijdens de gedetailleerde inspectie.

Programma

3 dagen - 16 onderdelen
  • Inspectieklassen en inspectiefrequentie
  • Inspectietabellen uit de IEC 60079-17 / periodiciteit van inspecties volgens AREI
  • Elektrisch veilig stellen
  • Kwalificaties van personeel
  • Fitness for purpose beoordeling
  • Inspectienorm IEC 60079-17 - tabellen 1, 2 en 3
  • Praktische inspectieoefeningen en invullen inspectielijsten
  • Gedetailleerde inspecties
  • Metingen en beproevingen
  • Meetoefeningen
  • Bespreken oefeningen
  • Vervolg praktische inspectieoefeningen en invullen inspectielijsten
  • Berekeningen aan Ex i installaties gas en stof (ia / ib / ic)
  • Praktische voorbeelden van Ex i kringen
  • Inspecteren en beoordelen van Ex i berekeningen
  • Proefexamen