In het IAB downloadarchief kun je bijna 100 interessante checklists, gidsen, voorbeelden en meer downloaden.  Dit archief wordt continu aangevuld.

Alle downloads zijn gratis, onder 2 voorwaarden:

  • Je maakt een login aan voor de website
  • Je bent geabonneerd op de nieuwsbrief

Nog geen account? Word gratis lid of login om alle downloads te downloaden.

Checklist explosieveiligheidsdocument

De controlelijst (in Word format) voor het ATEX Explosieveiligheidsdocument. Aan de hand van deze checklist kunt u controleren of uw EVD volledig en compleet is. Deze checklist is o.a. gebaseerd op de checklist uit de niet-bindende ATEX 153 gids. Daarnaast is deze checklist aangevuld met een aantal belangrijke zaken, zoals de controle op ontstekingsbronnen van apparatuur. Deze checklist kan ook worden opgenomen in het eigen EVD.

Inspectiebeleid ATEX door de Arbeidsinspectie

Dit document bevat zowel de toelichting als ook de werklijst voor de inspectie van ATEX in met name de BRZO (Seveso) bedrijven.

Deze werklijst kan prima worden gebruikt voor de controle van een EVD en dan met name gericht op de organisatie. Gebruik voor een controle van een Explosieveiligheidsdocument ook de standaard checklist, zoals te vinden in de algemene ATEX 153 gids of de checklist op onze website.

PUR hardschuim met explosierisico analyse

PCC heeft met de uitvoering van dit project de mogelijkheid gecreëerd klanten, die met het verbod van HCFK’s geconfronteerd worden, te laten zien welke maatregelen nodig zijn om de bestaande productie geschikt te maken voor de verwerking van pentaan.

Dit is mogelijk geworden middels de realisatie van een demonstratie-opstelling in het machinelaboratorium, die volgens de huidige richtlijnen is beveiligd met betrekking tot explosieveiligheid. Met de uitvoering van dit project is tevens kennis opgebouwd aangaande de gestelde veiligheidseisen en actuele regelgeving bij het gebruik van explosie gevaarlijke stoffen.

Hierdoor kan PCC haar klanten actief adviseren en ondersteunen bij de ombouw van bestaande, op HCFK 141b afgestemde, productie omgevingen op het gebruik van pentaan. Met de experimentele opstelling heeft PCC bovendien de mogelijkheid recepturen (systemen) met als blaasmiddel pentaan te ontwikkelen.

Met deze receptuurontwikkeling is het mogelijk om klanten naast de benodigde machineaanpassingen een geschikt systeem aan te kunnen bieden.