CE Masterclass hercertificering

 • CE

Heb je in het verleden CE Machinebouw Masterclass gevolgd en wil je je certificaat verlengen? Laat je dan opnieuw certificeren als CE Safety Expert (CESE).
Uiteraard ook een goede gelegenheid om alle ervaringen en vragen aan de orde te laten komen in de diverse feedbackmomenten. Tevens wordt je weer op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken.

Na het voltooien van de hercertificering CE-Masterclass ontvang je het CESE® certificaat. (CE Safety Expert) dat 5 jaar geldig is.

Wat leer je

Alle onderwerpen voor CE-markeren van machines of het beoordelen van de veiligheid van machines komen weer uitgebreid aan de orde. Je volgt hiervoor in je eigen tijd de E-learning cursussen bij de diverse modules. Verder zijn er feedback momenten waarin je je vragen kan stellen.

We richten ons vooral op machines tijdens de hercertificering, maar mocht je andere productgroepen willen certificeren, dan geeft de opleiding ook voldoende informatie voor het CE-certificeren.

Voor de hercertificering maak je de 7 E-learning modules, maak je alle examens en stel je een projectdocument op.

Voor wie

Voor iedereen die zijn CE Masterclass persoonscertificaat wil verlengen.

Vereisten

Je hebt al eerder de volledige CE Masterclass bij IAB Ingenieurs gevolgd en je certificaat is niet verlopen.

Praktische details

Programma

De CE Masterclass machines hercertificering is opgebouwd uit 7 E-learning modules, examens en een CE Masterproef (opdracht uitwerken en een presentatie). De opleidingsmodules en examens zijn verspreid over een periode van circa 6 maanden. Na het succesvol afronden van de Masterproef ontvang je het CESE TÜV-persoonscertificaat. Dit is 5 jaar geldig.

Voor de hercertificering CE-Masterproef maak je een technisch dossier van een machine of apparaat. Hiervoor krijg je voorbeelden aangereikt. Aan het begin van de opleiding geef je het onderwerp aan waarvoor je een dossier gaat opstellen. Je krijgt van ons hierop feedback en tips. Het uiteindelijke CE-masterproef dossier wordt door TUV beoordeeld en over dit dossier geef je een korte presentatie. Het kan zijn dat je een nieuwe machine beoordeelt of een bestaande machine. Binnen je opdracht geven we dat verder vorm.
Tijdens de opleiding zijn er meerdere feedbackmomenten waarop je vragen kan stellen.

De opleiding bestaat uit meerdere traingen. De trainingen bestaan uit een e-learning en examens Bij de modules is dat aangegeven.

 • CE-coördinator: CE-markering, welke richtlijnen/verordeningen zijn van toepassing, voldoen aan de CE-voorschriften
  • E-learning met oefeningen
  • examen (online via Teams)
 • Machinerichtlijn en machineveiligheid: toepassen van de voorschriften van de machinerichtlijn, beoordelen van bestaande machines, de nieuwe machineverordening
  • E-learning met oefeningen
  • examen (online via Teams)
 • Risicobeoordelingen maken: risicobeoordelingen maken volgens EN ISO 12100
  • E-learning met oefeningen
 • Gebruiksaanwijzingen opstellen: gebruiksaanwijzingen maken volgens de voorschriften van CE-markering
  • E-learning met oefeningen
 • Examen risicobeoordeling maken + gebruiksaanwijzingen opstellen (online via Teams)
 • Elektrische veiligheid voor machines IEC 60204-1: beoordelen van de elektrische installatie van machines
  • E-learning met oefeningen
 • Beveiligingen op machines ISO 13849 / IEC 62061: beveiligingssystemen op machines beoordelen (noodstops, deurschakelaars, lichtschermen, etc.)
  • E-learning met oefeningen
 • Technische Dossiers volgens CE-markering: eisen die de CE-richtlijnen/verordeningen stellen aan documentatie
  • E-learning
 • Examen Elektrische veiligheid voor machines + PL/SIL (online via Teams)
 • CE Masterproef Machinebouw: presentatie over het gemaakte CE-project.

De E-learning modules geven een duidelijke uitleg over de CE-onderwerpen. De E-learningen bevatten een groot aantal video’s. De opleiding gaat hoofdzakelijk over het CE-markeren van machines, maar ook voor andere producten en CE-richtlijnen geeft de opleiding voldoende informatie om met de CE-certificering aan de slag te gaan.
Gedurende de opleiding bouw je een technisch dossier op, hetzij van een eigen machine of van een voorbeeldmachine. Kern van dit dossier is de risicobeoordeling van een machine of installatie. Dit presenteer je tijdens de CE Masterproef.
Het technisch dossier wordt opgebouwd volgens de voorschriften van de CE-richtlijnen / verordeningen.

De CE Masterclass hercertificering  is een opleiding, waarbij je tussen de verschillende modules tijd in moet plannen voor studeren en maken van opdrachten.
Voorafgaand aan de opleiding starten we met de met een kick-off meeting (via Teams), waarin we uitleg geven rondom de opleiding en de Masterproef. Tijdens de opleiding organiseren we meerdere online bijeenkomsten (Teams) om uitleg te geven en vragen te beantwoorden rondom de CE Masterproef.
De CE Masterclass is een volledige opleiding, alle onderwerpen rondom CE-markering komen uitgebreid aan bod.

De hercertificering is als volgt opgebouwd:

  • 7 E-learningmodules
  • 4 examens
  • CE Masterproef (projectdocument + verdediging)
 • Voor de examens dien je minimaal een 6 en gemiddeld een 7 te halen.
 • Je levert uiterlijk tijdig (zie data) een concept voor je Masterproef in. Hierop krijg je een go/no go.
 • Tijdens de opleiding schrijf je het projectdocument, dit is een soort technisch dossier van een machine, installatie of apparaat. Je krijgt voorbeelden aangereikt.
 • Verder geef je een overzicht van de werkzaamheden die je op het gebied van CE-markering hebt uitgevoerd. Hiervoor krijg je een sjabloon om in te vullen.
 • Je verdediging wordt ca. 3 weken na het inleveren van je projectdocument ingepland, zie data. Dit is een korte managementpresentatie (20 minuten) waarin je je projectdocument toelicht. Let op: de presentatie gaat alleen door indien je voor je document een 5,5 of hoger hebt.

De opleiding is verspreid over een periode van circa 6 maanden. De opleiding en examens staan onder toezicht van TÜV en na het behalen van het eindexamen ontvang je een TÜV persoonscertificaat CESE (CE Safety Expert) met een geldigheid van 5 jaar.

Let op: deze opleiding wordt maar één keer per jaar gegeven, van januari tot en met juli. De eerstvolgende CE Masterclass start in januari 2023. Je kunt je niet inschrijven voor afzonderlijke modules.

Inschrijving en data voor deze opleiding in 2023:

 • Kick-off meeting: maandag 16 januari 2023 9.00 – 10.30 (online via Teams)
 •  CE-coördinator
  • E-learning via zelfstudie (tijdsbesteding circa 2 dagen)
  • examen (online via Teams): vrijdag 10 februari 2023 (13.00 – 16.00)
 • Machinerichtlijn en machineveiligheid
  • E-learning via zelfstudie (tijdsbesteding circa 2 dagen)
  • examen (online via Teams): vrijdag 24 maart (9.00 – 12.00)
 • Risicobeoordelingen maken
  • E-learning via zelfstudie (tijdsbesteding circa 1 dag)
 • Gebruiksaanwijzingen opstellen
  • E-learning via zelfstudie (tijdsbesteding circa 1 dag)
 • Examen risicobeoordeling maken + gebruiksaanwijzingen opstellen (online via Teams): vrijdag 14 april 2023 (13.00 – 16.00)
 • Elektrische veiligheid voor machines IEC 60204-1
  • E-learning via zelfstudie (tijdsbesteding circa 2 dagen)
 • Beveiligingen op machines ISO 13849 / IEC 62061
  • E-learning via zelfstudie (tijdsbesteding circa 2 dagen)
 • Examen Elektrische veiligheid voor machines + PL/SIL (online via Teams): vrijdag 26 mei 2023 (13.00 -16.00)
 • Technische Dossiers volgens CE-markering
  • E-learning (tijdsbesteding circa 1 dag)
 • CE Masterproef Machinebouw: donderdag 6 juli of vrijdag 7 juli 2023

Overige data

 • Feedbackmomenten
  • maandag 6 maart 2023 (9.00 – 10.30 online via Teams)
  • maandag 27 maart 2023 (9.00 – 10.30 online via Teams)
  • maandag 22 mei 2023 (9.00 – 10.00 online via Teams)
 • Inleveren onderwerp voor CE-masterproef: vrijdag 10 maart 2023
 • Inleveren project document voor de CE-Masterproef: vrijdag 16 juni 2023

Je dient de hercertificering CE-Masterclass binnen 1 jaar af te ronden.