In het IAB downloadarchief kun je bijna 100 interessante checklists, gidsen, voorbeelden en meer downloaden.  Dit archief wordt continu aangevuld.

Alle downloads zijn gratis, onder 2 voorwaarden:

  • Je maakt een login aan voor de website
  • Je bent geabonneerd op de nieuwsbrief

Nog geen account? Word gratis lid of login om alle downloads te downloaden.

De wet en CODEX over welzijn op het werk

In deze brochure vindt men de gecoördineerde tekst terug van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, alsook de tekst van alle afzonderlijke koninklijke besluiten genomen in uitvoering van deze wet die de Codex over het welzijn op het werk vormen, bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 30 november 2011, evenals de nog relevante bepalingen van het ARAB (hoofdzakelijk vervat in titel II).

Staatsblad 268 van 2003 ATEX 153

Besluit van 19 juni 2003 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit houdende regels betreffende explosieve atmosferen.

Dit is de Nederlandse implementatie van de ATEX 153 richtlijn in de Nederlandse Arbowetgeving. Dit besluit is onderdeel van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Zie hierover ook een ander document, in deze folder.

Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor explosieveilige apparatuur

21 APRIL 2016. – Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Let op: de voorschriften voor explosieveilige apparatuur is opgenomen in een ander KB.