In het IAB downloadarchief kun je bijna 100 interessante checklists, gidsen, voorbeelden en meer downloaden.  Dit archief wordt continu aangevuld.

Alle downloads zijn gratis, onder 2 voorwaarden:

  • Je maakt een login aan voor de website
  • Je bent geabonneerd op de nieuwsbrief

Nog geen account? Word gratis lid of login om alle downloads te downloaden.

Gids voor de ATEX 114 richtlijn

Deze gids geeft een uitgebreide toelichting op de ATEX 114 richtlijn. Versie november 2022. Wijzigingen in november 2022 versie o.a.: Een aantal verwijzingen naar normnummers en/of jaartallen zijn aangepast. Extra toelichting omtrent de ontstekingsanalyse bij elevatoren (249). Extra voorbeelden in de zogenaamde “borderline list” Filterelementen (vallen niet onder ATEX 114). Filterhuis (valt niet onder ATEX … Lees meer

Interpretation paper on substantial modification to machinery (Engels)

This interpretation paper is a revised version, taking into account the new Product Safety Act1 (ProdSG) and the latest findings in risk assessment, of the Interpretation paper of the Federal Ministry of Labour and Social Affairs and the Länder on the subject of “substantial modification to machinery”, published by the Federal Ministry of Labour and Social Affairs on 7 September 2000 – IIIc3-39607-3 – Bundesarbeitsblatt 11/2000 p. 35.

Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC (Edition 2.2 – October 2019)

Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989. The new Machinery Directive has been applicable since 29th December 2009. The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market. The revised Machinery Directive does not introduce radical changes compared with the previous versions. It clarifies and consolidates the provisions of the Directive with the aim of improving its practical application.

CE-scan (Word-document)

De CE-scan is de eerste stap in het traject van een CE-markering. Valt uw product niet onder een of meerdere CE-richtlijnen/verordeningen, dan krijgt het product geen CE-markering. Valt het product wel onder een of meerdere CE-richtlijnen/verordeningen, dan moet het product waarschijnlijk een CE-markering krijgen. Sommige producten vallen wel onder CE-richtlijnen/verordeningen, maar krijgen uiteindelijk toch geen CE-markering. Denk bijvoorbeeld aan een niet voltooide machine. Deze valt wel onder de machinerichtlijn, maar krijgt geen CE, omdat de machine nog niet af is.
De CE-scan is een eerste globale indicatie. Voor sommige producten is de CE-markering overduidelijk noodzakelijk, andere producten vergen nader onderzoek.
Ondersteuning voor schermlezers is ingeschakeld.

Inspectiebeleid ATEX door de Arbeidsinspectie

Dit document bevat zowel de toelichting als ook de werklijst voor de inspectie van ATEX in met name de BRZO (Seveso) bedrijven.

Deze werklijst kan prima worden gebruikt voor de controle van een EVD en dan met name gericht op de organisatie. Gebruik voor een controle van een Explosieveiligheidsdocument ook de standaard checklist, zoals te vinden in de algemene ATEX 153 gids of de checklist op onze website.

Gids ATEX 153 en opslag van gevaarlijke stoffen in de UK

This Approved Code of Practice (ACOP) and guidance provide practical advice on how to comply with the Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations 2002 (DSEAR). These Regulations require the elimination or reduction of risk of fire and explosion from substances connected with work activities. The ACOP is primarily for an informed and experienced audience such as health and safety professionals. It applies to workplaces that manufacture, store, process or use dangerous substances as defined in this publication.

Veilig werken in een explosieve atmosfeer

Deze brochure van de Arbeidsinspectie beschrijft de gevaren van explosies. Wat is er veranderd sinds 1 juli 2003?

Vanaf 1 juli 2003 is voor elke arbeidsplaats die nieuw in gebruik is of wordt genomen, en voor elk deel van een bestaande arbeidsplaats die sindsdien is of wordt gewijzigd, een nieuwe paragraaf in het arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing: Paragraaf 2a ‘ explosieve atmosferen’.

Deze paragraaf bestaat uit de artikelen 3.5a tot en met 3.5f. De artikelen zijn de Nederlandse vertaling van de ATEX 153 richtlijn1: ‘Veilig werken in een explosieve atmosfeer’.

Guideline for safe and eco-friendly biomass gasification

This guideline is intended to be a training tool and a resource for workers and employers to safely design, fabricate, construct, operate and maintain small-scale biomass gasification facilities.

The Guideline is applicable with the following constraints:

  • The maximum scale of the gasification plant was agreed to be about 1 MWe. The reason is that large companies do have normally their safety rules in place;
  • This means in principle only fixed bed gasifier designs. However, most parts are also valid to other designs and even other thermal conversion processes;
  • The use of contaminated biomass is beyond the scope of this Guideline.