Wat is ATEX?

ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en wordt gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar.

Dit waren de zogenaamde ATEX 137 en de ATEX 95 richtlijn. De Europese richtlijnen zijn wetten waaraan de lidstaten van de EU zich moeten houden. De nummers 137 en 95 zijn gebaseerd op de overeenkomstige artikelen van het Europees Verdrag van Maastricht. Inmiddels is dit EU Verdrag gewijzigd en is de nummering van de artikelen aangepast naar 153 en 114. Dus ATEX 137 heet nu ATEX 153 en ATEX 95 is nu ATEX 114. Gezien de bekendheid van de ATEX 137 en ATEX 95 richtlijn komen we de oude nummers nog veel tegen.

ATEX richtlijnen
ATEX richtlijnen

ATEX 153

Artikel 153 gaat over veilige werkomstandigheden en artikel 114 gaat over het vrijhandelsverkeer (CE-markering). De ATEX 153 richtlijn (richtlijnnr. 1999/92/EG) is de zogenaamde sociale richtlijn en is bedoeld voor werkgevers en werknemers. Vanaf 1 juli 2003 moeten organisaties in de EU waar explosiegevaar bestaat voldoen aan de ATEX 153-richtlijn (richtlijn 1999/92/EG).

ATEX 114

De ATEX 114-richtlijn (richtlijn 2014/34/EU) is bedoeld voor apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar aanwezig is. De ATEX 114 richtlijn is met name bedoeld voor fabrikanten van explosieveilige apparatuur. Fabrikanten van explosieveilige apparatuur dienen de apparatuur te certificeren.

Plaats een reactie

Laat een reactie achter