Al onze open schrijvingen vinden tot 31 december 2021 online via live videoverbinding plaats. Lees meer over hoe dat in zijn werk gaat in onze veelgestelde vragen.

ATEX 153 EVD – Ex 001 / 002

De training ATEX 153 Explosieveiligheidsdocument is de gecombineerde training basiscursus ATEX Ex 001 en Ex 002 zonering. Extra in deze training is de informatie omtrent het opstellen van een explosieveiligheidsdocument. Verder volgt de cursus het programma van de twee losse modules Ex 001 en Ex 002.

ATEX Masterclass

De cursus ATEX 153 Explosieveiligheidsdocument wordt ook met korting aangeboden als onderdeel van de ATEX Masterclass.

Cursuslocatie

Deze cursus wordt in Appingedam (Nederland) gegeven. Op de cursuslocatie is een B&B aanwezig. Deze kunt u, samen met de cursus, boeken voor 50 euro per persoon per nacht.

 

Beschrijving

De training ATEX 153 Explosieveiligheidsdocument is de gecombineerde training basiscursus ATEX Ex 001 en Ex 002 zonering. Extra in deze training is de informatie omtrent het opstellen van een explosieveiligheidsdocument. Verder volgt de cursus het programma van de twee losse modules Ex 001 en Ex 002.

De ATEX richtlijnen zijn sinds 30 juni 2003 definitief van kracht. Dit betekent dat vanaf die datum de arbeidsplaats dient te voldoen aan de ATEX 153 (137*) richtlijn. Dit betekent o.a. het opstellen van een explosieveiligheidsdocument.
In het explosieveiligheidsdocument staat o.a. aangegeven welke ATEX zonering aanwezig is. Verder wordt in het EVD aangegeven dat de apparatuur veilig is en welke organisatorische maatregelen zijn genomen.

Zone-indeling

Voor iedere werkplek waar een gevaar is voor gas- en/of stofexplosies dient er o.a. een zone-indeling te worden gemaakt. Vervolgens dient de apparatuur conform de voorschriften te worden beoordeeld.
Voorafgaand aan de zonering dient te worden vastgesteld of het gaat om brandbare stoffen of gassen. Veelal kan dit op basis van productbladen, echter soms moeten proeven worden gedaan om de explosie eigenschappen te bepalen.

Onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld

In de ATEX EVD training richten we ons helemaal op de ATEX 153 (137) wetgeving, het opstellen van het explosieveiligheidsdocument en het uitvoeren van de vereiste maatregelen in het kader van ATEX. Dit zijn maatregelen van technische aard en ook organisatorische aard (instructie, werkvergunning, etc.).

Om de verschillende ATEX richtlijnen goed aan te duiden geven wij ze als volgt aan:
– ATEX 114 / 95* = productenrichtlijn, bedoelt voor fabrikanten van explosieveilige apparatuur
– ATEX 153 / 137* = gebruikersrichtlijn, bedoeld voor werkgevers.

De ATEX 153 vereist een risicoanalyse van de werkomgeving en het opstellen van een explosieveiligheidsdocument. Hierbij hoort het maken van een zone-indeling. De nieuwe praktijkrichtlijn NPR 7910:2012/2010 (deel 1 en/of deel 2) dient hiervoor te worden geraadpleegd. In vele gevallen geven de NPR 7910 richtlijnen onvoldoende informatie en gebruiken we andere informatiebronnen om te komen tot een verantwoorde en vooral veilige zone-indeling, bijvoorbeeld de EI15 (Engelse praktijkrichtlijn) of de BGR 104 (Duitse praktijkrichtlijn). Vanuit de zone-indeling volgen de eisen die gesteld moeten worden aan de apparatuur.

De NPR 7910 wordt gebruikt om de ATEX zoneringen te bepalen. Daarna moet worden beoordeeld of apparatuur en andere zaken aan de eisen van de ATEX zones voldoen.

Opstellen explosieveiligheidsdocument

In de training worden de ATEX richtlijnen beide behandeld, zowel de ATEX 153 en ook de ATEX 114, de nadruk ligt op het opstellen van een EVD. Immers:
– eerst moeten we weten welke ATEX zonering aanwezig is (ATEX 153)
– daarna moeten we kijken of de apparatuur wel in de zones aanwezig mogen zijn (ATEX 114).

Sinds 1-7-2006 dient op iedere arbeidsplaats waar een gevaarlijke explosieve atmosfeer zich kan voordoen een zogenaamd explosieveiligheidsdocument aanwezig te zijn. Dit document bevat 3 grote hoofdonderwerpen:
– de zone-indeling: een tekening waar zich in het bedrijf Ex-zones bevinden
– risico-inventarisatie en -evaluatie van de apparatuur in deze Ex-zones
– beschrijving van de organisatorische maatregelen.
Deze onderdelen komen uitgebreid in de training aan de orde.

Wellicht is er in het bedrijf al een explosieveiligheidsdocument, dan is deze training prima geschikt om uw explosieveiligheidsdocument te herzien of bij te werken aan de nieuwe NPR 7910:2012 / 2010.

Nadat de zonering bekend is geworden zal er op de werkvloer ook voorlichting moeten worden gegeven. Aan betrokken personeel zal moeten worden uitgelegd wat de betekenis is van een zone 2 of zone 22, etc. Uitleg en voorbeelden over een mogelijke aanpak komen in de training aan de orde.

Duur cursus ATEX 153

De cursus ATEX Explosieveiligheidsdocument duurt 4 dagen. De training staat voor een groot gedeelte in het teken van ieders eigen situatie. Dus uw eigen zonering of vragen over ATEX apparatuur kunnen in de meeste gevallen direct worden beantwoord of anders zoeken we het op. We sluiten de training af met een examen op IECEx05-niveau.

Boek de ATEX 153 cursus met korting via de Masterclass

Deze cursus wordt ook modulair aangeboden als onderdeel van de 14-daagse ATEX Masterclass. U ontvangt bij het boeken van de Masterclass de volgende extra’s:

 • een korting van bijna € 1000,- ten opzichte van het boeken van de losse modules;
 • gratis toegang tot diverse e-learning cursussen;
 • gratis masterproef.

 

Dag 1 Ex 001

 • 09.00 – 09.15 Ontvangst met koffie / thee
 • ATEX wetgeving
  • Arbowet en Arbobesluit in het kader van explosiegevaren
  • richtlijn ATEX 153 / 114 (137 / 95 oude aanduiding)
  • betekenis van de ATEX zones (definities, gevarenbronnen en tijden))
  • Eigenschappen van brandbare gassen, vloeistoffen, nevels en dampen
  • Eigenschappen van brandbare poeders
 • 12.00 – 13.00 Lunch
 • 13.00 – 16.30 Ontstekingsbronnen
  • overzicht van de ontstekingsbronnen
  • statische elektriciteit: soorten en energieën
  • ontstekingsanalyse
  • ATEX beschermingswijzen, zoals Ex d, Ex e, Ex i, Ex m, Ex n, Ex p
  • ATEX mechanische beschermingswijzen h, c, k, b
 • Veilig werken in ATEX zones
  • Gasdetectie
  • Veilig werkvergunning
  • Gebruik van gereedschappen in ATEX zones
  • Praktisch voorbeeld in ATEX praktijklokaal

Dag 2 Ex 001

 • 09.00 – 09.15 Inleiding, behandelen van vragen
 • ATEX apparatuur
  • markeringen van ATEX apparatuur (herkennen en begrijpen van de ATEX codes)
  • certificaten van ATEX apparatuur
  • praktijkoefening (herkennen van een ATEX zone en apparatuur in het praktijklokaal)
 • 12.00 – 13.00 Lunch
 • 13.00 – 15.30 
 • Voorbeelden van ATEX zones
  • ATEX zone bij opslagen van brandbare vloeistoffen en tapruimtes
  • ATEX zone bij terugstort van poeders
  • ATEX zone bij droogtorens, fluidbed, cyclonen, filters, schroeven, zeven, etc.
  • bijzondere ATEX situaties, zoals laadstations, branderkarren, gasstraten, laboratorium, etc.
  • installatie en inspectie van ATEX apparatuur
  • reparatie van ATEX apparatuur
 • 15.30 – 17.00 ATEX examen

Dag 3 Ex 002

 • 09.00 – 09.15 Ontvangst met koffie / thee
 • Richtlijn ATEX 153: explosieveiligheidsdocument en de zonering
  • betekenis van de ATEX zones (definities, bepalen van de zonering)
  • NPR 7910 -1 / -2 (gevarenbronnen, ventilatie, klasse van de zone, afmetingen zone)
  • toetsing / goedkeuring van EVD, zoneringsplan, elektrische & mechanische installaties
 • 12.00 – 13.00 Lunch
 • 13.00 – 16.30 Zone-indelingen
  • zone-indelingen maken
  • zone-omvang bepalen
  • uitleg van het stappenplan om ATEX zones te bepalen
  • oefeningen met zoneringen
  • ventilatieomstandigheden, berekeningen
  • gebruik maken van software voor het bepalen van de omvang van zones

Dag 4 Ex 002

 • 09.00 – 09.15 Inleiding, behandelen van vragen
 • Gas- en stof-explosiekarakteristieken
  • belangrijkste eigenschappen van gassen en stoffen in relatie tot ATEX
  • weergeven van de karakteristieken in een EVD
  • voorbeelden van gas- en stofexplosie-eigenschappen en interpretatie van de risico’s
 • praktisch model voor uitwerkingen van een zonering
  • uitwerken van een ATEX gaszone
  • uitwerken van een ATEX stofzone
  • bijzondere zoneringssituaties, zoals gasstraten, laskarren, (RF) brandveiligheidskasten, etc.
  • gebruik maken van andere praktijkrichtlijnen, zoals de IEC 60079-10-1/-2
 • 12.00 – 13.00 Lunch
 • Verdieping in specifieke ATEX onderwerpen
  • buitenlandse codes voor het vaststellen van de zones, zoals de EI15, IEC 60079-10-1/-2
  • praktijkoefening in het ATEX tanklokaal
 • 15.30 – 17.00 ATEX Ex 002 examen en afsluiting
 • Inclusief uitgebreide cursusdocumentatie
 • Duidelijke handouts en toelichtingen
 • Naast theorie ook praktische uitleg aan de hand van voorbeelden
 • Maken van oefeningen en casus tijdens de cursus
 • Eigen praktijk inbreng, zoals vragen en cases mogelijk en wenselijk
 • Cursusplaats: Appingedam (NL) op de locatie van IAB Ingenieurs, Farmsumerweg 30, 9902 BS ( routebeschrijving / overnachtingen)
 • De docenten zijn: ir. Andries Brakke en/of gastdocenten

 1.860,00

ATEX basis Ex 001

Selecteer de startdatum voor deze module

ATEX zonering Ex 002

Selecteer de startdatum voor deze module

Cursistgegevens

 • Wij gebruiken het e-mailadres van de cursist om inhoudelijk over de cursus te communiceren.
 • Wij gebruiken het telefoonnummer van de cursist enkel als contactmiddel in relatie tot de cursus.
 • De cursus vindt online plaats, maar de cursist ontvangt vooraf het lesboek op papier. Geef een adres op waarop de cursist het boek wil ontvangen.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.