Checklist bijlage 1 machinerichtlijn – uitgebreid

Een Excel-lijst met de voorschriften van bijlage 1 van de machinerichtlijn. Voor nieuwe machines is het verplicht om na te gaan of deze aan de essentiële eisen voldoen. Een uitwerking van deze (of een soortgelijke lijst) dient in het technisch dossier aanwezig te zijn.