ATEX Masterproef

Let op: deze proef kan pas worden gevolgd nadat alle onderdelen van de ATEX Masterclass zijn voltooid! De Masterproef is onderdeel van de ATEX Masterclass en alleen los te boeken indien u eerder bent gezakt.

Meer informatie over de Masterproef vind je onderaan deze pagina.

Beschrijving

 De ATEX Masterproef is de afsluiting van de ATEX Masterclass opleiding en de ATEX Masterclass hercertificering.

Tijdens de Masterproef wordt het eigen project van de cursisten besproken en behandeld. Waar nodig wordt aanvullend advies gegeven met betrekking tot het eigen project.  De cursist presenteert zijn eigen kennis en kunde en vaardigheden in een projectdocument. Dit wordt tijdens een managementpresentatie verdedigd.

De opleiding en examens staan onder toezicht van TÜV en na het behalen van het eindexamen ontvang je een TÜV persoonscertificaat Master in ExplosionSafety (ExMa) met een geldigheid van 5 jaar. Dit is een bewijs van voldoende kennis en kunde op het gebied van ATEX. Hiermee kan naar auditerende instanties worden aangetoond dat men naar eer en geweten voldoende kennis heeft van ATEX.

 • na module Ex 002 zonering: inleveren concept
 • binnen 2 weken: go/no go
 • voor inleveren definitief projectdocumenten afronden van:
  • 5 examens van de afzonderlijke modules (je dient je hiervoor zelf aan te melden!)
   resultaat: minimaal een 6 en gemiddeld een 7 voor alle modules
  • e-learning
 • inleveren projectdocument (opzet volgens methodieken en sjablonen zoals verstrekt tijdens de cursus)
 • 3 weken na inleveren document: inplannen verdediging (gaat alleen door bij cijfer 5,5 of hoger)
 • verdediging: half uur managementpresentatie met belangrijkste bevindingen, prioriteiten en argumentatie uit projectdocument

Het gehele traject van de start van module Ex 001 ATEX basis tot de verdediging mag niet langer dan 18 maanden in beslag nemen.

 • De bespreking of presentatie van het eigen ATEX project duurt ca. 30 minuten; 20 minuten presentatie, 10 minuten vragen door examencommissie
 • De onderwerpen van het ATEX project zijn afgestemd tijdens de ATEX Masterclass opleiding. Er wordt een project uitgewerkt uit de eigen dagelijkse praktijk, zodat het direct toegepast kan worden. Wij lichten bij aanvang van de cursus enkele projectideeën toe.
 • Tijdens de Masterclass opleiding krijgt de cursist begeleiding bij het uitwerken van zijn / haar project.
 • Certificaat IATEXM wordt afgegeven bij voldoende resultaat (gemiddeld een 7 voor de examens, minimaal een 6 voor de presentatie).
 • Bij onvoldoende resultaat worden de resultaten besproken en dient een nieuwe masterproef te worden aangevraagd.

 780,00

Je kunt meerdere examens op 1 dag doen, mits de totale tijd niet boven de 8 uur uitkomt. Let hierop als je verschillende examens bestelt!

Wissen

Cursistgegevens

 • Wij gebruiken het e-mailadres van de cursist om inhoudelijk over de cursus te communiceren.
 • Wij gebruiken het telefoonnummer van de cursist enkel als contactmiddel in relatie tot de cursus.
 • De cursus vindt online plaats, maar de cursist ontvangt vooraf het lesboek op papier. Geef een adres op waarop de cursist het boek wil ontvangen.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.