ATEX Masterproef

 • ATEX
De ATEX Masterproef is de afsluiting van de ATEX Masterclass opleiding en de ATEX Masterclass hercertificering.
Let op: deze proef kan pas worden gevolgd nadat alle onderdelen van de ATEX Masterclass zijn voltooid! De Masterproef is onderdeel van de ATEX Masterclass en alleen los te boeken indien je eerder bent gezakt.

Wat leer je

In dit examen wordt je praktisch getoetst op de volgende modules:

 • ATEX basis Ex 001
 • ATEX zonering Ex 002
 • ATEX installatie Ex 003/006
 • ATEX inspectie Ex 007/008
 • ATEX onstekingsanalyse Ex 016
 • Statische elektriciteit
 • Organisatorische maatregelen
 • Explosiebeveiligingssystemen
 • Opstellen Explosieveiligheidsdocument

Voor wie

Cursisten van de ATEX Expert Masterclass opleiding of de hercertificering daarvan.

Vereisten

Je dient de ATEX Expert Masterclass of the ATEX Masterclass hercertificering te hebben gevolgd

Praktische details

Tijdens de Masterproef wordt het eigen project van de cursisten besproken en behandeld. Waar nodig wordt aanvullend advies gegeven met betrekking tot het eigen project.  De cursist presenteert zijn eigen kennis en kunde en vaardigheden in een projectdocument. Dit wordt tijdens een managementpresentatie verdedigd.

De opleiding en examens staan onder toezicht van TÜV en na het behalen van het eindexamen ontvang je een TÜV persoonscertificaat Master in ExplosionSafety (ExMa) met een geldigheid van 5 jaar. Dit is een bewijs van voldoende kennis en kunde op het gebied van ATEX. Hiermee kan naar auditerende instanties worden aangetoond dat men naar eer en geweten voldoende kennis heeft van ATEX.

Programma

1 dag - 2 onderdelen
  • Opstellen projectdocument
  • Mondelinge verdediging (presentatie)