ATEX basis Ex 001 opfris

 • ATEX
 • Basis
 • TÜV-gecertificeerd

De opfriscursus ATEX basis Ex 001 is een Blended learning cursus en behandelt de basisprincipes van explosiegevaren en risico’s. De belangrijkste, actuele onderwerpen komen aan bod. De opfriscursus bevat alle Ex 001 onderwerpen, dus mocht je over een bepaald onderwerp iets meer willen weten, dan kan dat. In de bijbehorende E-learning worden alle Ex 001 onderwerpen behandeld, incl. een uitleg op video.
Er is één dagdeel online cursus via Microsoft Teams, waarin we een overzicht geven van de belangrijkste zaken en waarin je je vragen kunt stellen. Daarnaast volg je de E-learning Ex 001.

Wat leer je

 • ATEX wet- en regelgeving (explosieveiligheidsdocument)
 • Eigenschappen van gassen en stoffen
 • Principe van de zonering
 • Verschillende soorten ontstekingsbronnen
 • Beschermingswijzen tegen ontsteking
 • Explosieveilige apparatuur
 • Installatie, inspectie, reparatie en onderhoud
 • Werkzaamheden in gevarenzones (NTA 7914)

Voor wie

Deze Blended learning is bedoeld voor iedereen die al een keer een Ex 001 cursus heeft gedaan, of de kennis weer wil ophalen voorafgaand aan een Ex 001 examen.

Vereisten

Voor deze cursus is enige kennis op Ex 001 niveau vereist, bijvoorbeeld doordat je ooit al een keer een Ex 001 training hebt gevolgd, of je hebt al veel praktijkervaring. In de E-learning komen alle Ex 001 onderwerpen aan de orde en worden ook uitgelegd in video’s.

Praktische details

De E-learning is opgebouwd uit lessen met video’s. Je volgt de E-learning in je eigen tempo. In de E-learning kun je bij de lessen vragen stellen.
Je ontvangt ook het bijbehorende cursusboek Ex 001.
Verder is er één dagdeel online cursus via Teams.

De cursus bestaat uit:

 • 1 dagdeel online via Teams (9.00 – 12.00)
 • E-learning Ex 001 (lessen + video’s)

De Ex 001 opfriscursus is onderdeel van de hercertificering ATEX Masterclass (ExMA®).

E-learning + Online via Teams

Je volgt de E-learning module Ex 001 en de online cursus via Teams. De cursusdatum is een online cursus via Teams van 9.00 -12.00.

Voorbereiding
Je bereid je voorafgaand aan de online Teams meeting goed voor, door alvast de E-learning en het boek door te nemen.

Programma

1 hoofdstuk - 7 onderdelen
  • Wijzigingen in wet-en regelgeving in het kader van ATEX
  • Veilig werken in ATEX zones (NTA 7914)
  • Tijdelijk dezoneren of zone-reductie
  • Bepalen van ATEX gaszones en stofzones
  • Overzicht en toelichting 13 ontstekingsbronnen
  • Herkennen en begrijpen van ATEX codes op apparatuur
  • Praktijksituaties